Go directly to content
Naar de homepage

AFM herschrijft leidraad Wwft

4 oktober 2018 11:51

De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de inrichting van een compliance- en auditfunctie verplicht gesteld voor ondernemingen waarbij dit evenredig is aan hun aard en omvang. De leidraad bevat ook sectorspecifieke voorbeelden van witwas- en terrorismefinancieringsriciso’s. Lees het nieuwsbericht hier.