Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC

AMLC Algemeen

AMLC, wie zijn wij en wat doen wij?

Witwassen is een bedreiging voor onze samenleving en kan ons financiële stelsel ernstig verzwakken. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid omdat het van groot belang is bij de bestrijding van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten uit misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Totstandkoming AMLC

Om aan dit speerpunt invulling te geven heeft de staatssecretaris van Financiën middelen gekregen om de witwasbestrijding te verbeteren. Invulling hiervan vond plaats op basis van een eerste business case. Hierdoor was het mogelijk om binnen de FIOD een aantal opsporingsteams voor de bestrijding van witwassen in het leven te roepen en het AMLC in te richten. Het AMLC is in 2013 opgericht om zich te ontwikkelen tot een platform waar partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen, kennis en ervaringen kunnen delen en operationeel kunnen samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt dat alle publieke en private partijen die bij de witwasbestrijding een rol hebben, binnen het centrum samenwerken en vanuit het centrum ondersteund worden. Hiermee wordt de totale informatiepositie versterkt en geborgd, zowel nationaal als internationaal.

Samenwerking

Het AMLC is een ontmoetingsplaats. Voor partnerorganisaties binnen de overheid, zoals de FIOD, de politie, het Openbaar Ministerie (hierna OM) en de Financial Intelligence Unit (hierna FIU). En voor samenwerkingspartners buiten de overheid, zoals banken, wisseldiensten voor virtuele valuta en universiteiten. Zij bundelen hier hun krachten om bij te dragen aan een geïntegreerde en brede bestrijding van witwassen ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel. Zo levert het AMLC een bijdrage aan het formuleren van nieuwe witwastypologieën, worden fenomeenbeschrijvingen opgesteld, projecten gedraaid, grote witwasonderzoeken opgestart, wordt een unieke datapositie opgebouwd en beheerd, etc. Dit alles in verbinding met onze samenwerkingspartners. Het AMLC richt zich de komende tijd expliciet op publiek-private samenwerking en internationale samenwerking. Een organisatie zoals het AMLC is altijd in beweging en richt zich op veranderende doelen en omstandigheden.

Kennis

Kennis van de witwasproblematiek is voor het AMLC een belangrijke pijler. Het AMLC werkt dan ook aan de ontwikkeling van deze kennis. We onderscheiden hierin twee gradaties:

  • Het creëren van bewustzijn;
  • Het verhogen van vakkennis bij specialisten die reeds actief bezig zijn met witwasbestrijding.

Het AMLC biedt kennis in diverse vormen aan. Naast de traditionele klassikale cursussen maken we gebruik van innovatieve wijzen van kennisoverdracht. Zo houden we webinars waarbij mensen vanaf hun werkplek informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Maar we hebben ook een witwasspel bedacht, waarmee de witwasproblematiek vanuit een geheel andere invalshoek benaderd wordt. De uitkomsten van het witwasspel gebruiken we vervolgens voor de analyse van nieuwe witwasmethodieken. Zie verder onder menu – trainingen. Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van witwassen is de afdeling kennis voortdurend bezig met het bijhouden van kennis voor het AMLC en haar partners. Het delen van actuele kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen. Voor het delen maken we gebruik van diverse kennisproducten zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief met daarin actuele jurisprudentie, nieuwsberichten en verdiepende artikelen. Er is een nieuwsbrief voor partners binnen de overheid, partners buiten de overheid, en internationale overheidspartners. Aanmelden kan via ons algemene e-mailadres. Uiteraard zijn op deze website naast een jurisprudentie zoekfunctie voor ingelogde bezoekers ook veel kennisproducten terug te vinden. Door overzicht over witwassignalen, opsporingsonderzoeken, projecten en kennisontwikkeling samen te brengen, zorgt het AMLC dat kennis en opsporing elkaar over en weer versterken.

Thema’s

Het AMLC werkt met thema’s om focus en prioritering aan te brengen in haar activiteiten. Door te werken met thema’s wordt de samenwerking in de witwasbestrijding bij publieke en private partijen gestimuleerd en meer gecoördineerd. Bovendien kan het werken met thema’s een manier zijn om te voldoen aan een politieke of maatschappelijke wens om bepaalde witwasproblematiek aan te pakken. Het is een uitermate geschikte manier om internationale samenwerking te bevorderen en meer zicht te krijgen op zogenaamde blind spots. Een thema komt tot stand door onderwerpen te inventariseren bij en met relevante partijen zoals OM, FIOD en politie, private partijen en de wetenschap. Op basis van (maatschappelijk) belang worden uit de verschillende onderwerpen vervolgens één of meerdere thema’s gekozen. In principe voor meer dan één jaar. Onder een thema wordt verstaan:

  • een afgebakend onderwerp op het terrein van witwassen;
  • met gerichte aandacht (focus) en prioritering in de gehele witwasbestrijdingsketen;
  • waarin gestuurd wordt;
  • op het behalen van een vooraf bepaald doel.

Voor 2019 zijn onderstaande thema’s vastgesteld:

  1. Financial Safety
  2. Trade Based Money Laundering
  3. Concealed Assets

(Klik op de links om direct naar de homepage van dat thema te gaan). Werkt u bij een organisatie die te maken heeft met dit thema en wilt u er meer over weten? Of wilt u verkennen of samenwerken met ons en onze partners op dit thema nuttig is? Neemt u dan contact op met ons.

Managementrapportages AMLC

Voor managementrapportages zoals jaarplannen, jaarverslagen en viermaandsrapportages, klik hier.