Ga direct naar de inhoud

Artikel concrete en verifieerbare verklaring

Publicatiedatum 09-12-2021, 11:52

Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) hebben voor de meest recente uitgave van Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving een artikel geschreven over het stappenplan witwassen naar aanleiding van een analyse van rechtspraak over de concrete en verifieerbare verklaring.

In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne en Ruut hiervoor handvatten te bieden.