Go directly to content
Naar de homepage

Bitcoinhandelaar

Fenomeenbeschrijving bitcoinhandelaar

In opsporingsonderzoeken van de FIOD en politie is het fenomeen ‘de bitcoinhandelaar’ naar voren gekomen. Bitcoingebruikers die erg veel waarde hechten aan hun anonimiteit, zoals criminelen, vinden het gebrek aan anonimiteit bij de cash-out van bitcoins zeer onwenselijk. De bitcoinhandelaar voorziet in dit ‘gebrek’ door, tegen een relatief hoge commissie, voor anderen bitcoins aan te nemen in ruil voor contanten en deze bitcoins in te wisselen bij een bitcoin exchange. Het AMLC heeft nader onderzoek naar dit fenomeen gedaan. Conclusie is onder meer dat de bitcoinhandelaar met een bepaald profiel, kan worden aangemerkt als een criminele bitcoinhandelaar die facilitair is in het witwasproces van criminelen. Ook de bitcoinmixer komt in de fenomeenbeschrijving naar voren. Die mixer zorgt ervoor dat de historie van de bitcoins niet langer te achterhalen is. De mixer heeft geen ander doel dan het verhullen van de herkomst van de bitcoins; juist criminelen zullen om die reden gebruik maken van mixers.

Inmiddels heeft de FIU zowel de werkwijze van de handelaar in virtuele valuta als het gebruik van de mixing services aangemerkt als witwastypologie. Gelet op de constatering van Europol dat 40% van het intra-criminele verkeer plaatsvindt in bitcoins is het zaak dat partijen betrokken bij de witwasbestrijding nieuwe ontwikkelingen als deze op de voet volgen. Hopelijk geven de typologieën en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt houvast voor de bestrijding van witwassen. De typologieën zijn in een bijlage bij de notitie opgenomen.

Notitie de bitcoinhandelaar AMLC 2017

Ten behoeve van opsporing zijn ook diverse vormen van aanpak van een strafrechtelijk onderzoek beschreven. De notitie ‘de bitcoinhandelaar’ inclusief deze verschillende vormen van aanpak mag uitsluitend binnen opsporing verspreid worden.

De notitie de Bitcoinhandelaar AMLC inclusief aanpak is voor opsporingsdiensten op te vragen bij het AMLC.