Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC

CA Publicaties

Op deze pagina kunt u meer lezen over dit thema. Van wetenschappelijke vakliteratuur tot mediaberichten over relevante trends en ontwikkelingen. Hieronder weergegeven in een lijst met links naar de bron. Deze lijst is nooit volledig, maar biedt u zeker een goede start om het thema te verkennen.  Voor sommige bronnen heeft u een AMLC account, of een abonnement bij een uitgever of tijdschrift nodig. U kunt zich registreren via de knop ‘login op partnersite‘ op de homepage. Heeft u een interessante publicatie die u wilt delen via deze pagina, of heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact met ons op.

https://www.theguardian.com/politics/2018/may/01/uk-to-introduce-public-ownership-registers-for-overseas-territories

https://www.groene.nl/artikel/witwassen-in-een-flexkantoor

WODC (2007), Misbruik van buitenlandse rechtspersonen, een verkennend onderzeoek naar de aard,omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland.

Javier Garcia-Bernardo, Jan Fichtner, F.W. Takes & E.M. Heemskerk, Sinks and Conduits: Identifying Offshore Financial Centres by using Bog Data, Institute for Social Science Research, UvA Amsterdam

FATF (2006), The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers

Mr. B.R. Zoetmulder en mr. Y.H. Stouthart (2017), belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns – waar ligt de grens, Tijdschrift voor compliance, 2017/6.

A. Th. Akse (2017), De bestrijding van verhullingsstrcturen door de FIU-Nederland, Tijdschrift voro compliance, 2017/6.

Mr. drs. M.J. Bökkerink (2017), Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s, Tijdschroft voor compliance, 2017/6.

Prof. em. mr Antoni Brack (2017), Kritische over.. een proefschrift en een preadvies, tijdschrift voor compliance, 2017/6.

Mr. P.J.A. Wilbrink en mr. B. Bloemink (2017), Naar een duurzame trustsector-het gaat niet alleen om de wet, tijdschrift voor comliance, 2017/6.

Mr. F.T.G.J. Segers en mr. M. van Tongeren (2017), Over internationale belastingontwijking, de rol van landen en een blik op de toekomst. Interview met mr. M.F. Nouwen, tijdschrift voor complilance, 2017/6.

Drs. D. Mijnheer (2017), Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis, Tijdschrift voor compliance, 2017/6.