Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Ondermijning

Met recht noemen veel mensen ondermijning een containerbegrip waar diverse fenomenen van (georganiseerde) criminaliteit onder vallen (drugshandel, mensenhandel, witwassen, grootschalige oplichting en fraude etc. etc.) Witwassen van crimineel vermogen is daar een belangrijk onderdeel van. De verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit openbaren zich meer en meer in de samenleving en ontwrichten deze als zodanig. Denk hier bijvoorbeeld aan het dumpen van drugsafval, liquidaties, mensenhandel maar ook malafide vastgoedinvesteringen, shell companies en underground banking. De witwasconstructies in relatie tot ondermijning worden door middel van faciliterende netwerken in de maatschappelijke “bovenwereld” ingezet, teneinde crimineel vermogen (geld, goed of dienst) ongestraft te bezitten, te verhullen, door te geven of te verkopen.

Daarbij hanteren we voor de scope waarin het AMLC werkt ook de volgende aanvullende criteria:

  • Wisselwerking tussen nationaal en internationaal;
  • Proactief detecteren van netwerken in de bovenwereld die faciliterend zijn bij de verschillende witwasconstructies;
  • Samenwerking met publieke en private partners, teneinde de juiste interventiestrategieën te kunnen bepalen en te adresseren die deze netwerken kunnen verstoren (zowel strafrechtelijk als fiscaal/bestuurlijk).

Het thema ondermijning raakt op meerdere vlakken andere thema’s als gaat om het behalen van resultaten. Zo is er een sterke verwevenheid met PPS (Publiek-private samenwerking), maar zijn er ook sterke relaties met TBML (Trade Based Money Laundering) en  CA (Concealed Assets). Het programma Ondermijning onderhoudt een duurzame verbinding met deze strategische thema’s door in diverse projecten samen op te trekken.

Strategische doelen

De doelstellingen voor het AMLC rondom ondermijning zijn voor 2020 in hoofdlijnen als volgt: Kennisontwikkeling, kennisdeling, Intelligence, samenwerking en het bevorderen van het maatschappelijk bewustzijn.

Deze doelstellingen komen samen in een aantal producten die het programma ondermijning in 2020 wil ontwikkelen en uitvoeren, zoals factsheets ten behoeve van kennisontwikkeling, intervisies en (data)challenges. Daarnaast zal het programma zelf ook een aantal inhoudelijke projecten uitvoeren die direct de relatie tussen ondermijnende criminaliteitsfenomenen en witwassen nader belichten. In de jaarlijkse eindrapportage zal de synthese van de output nader worden beschreven.

Deel deze pagina