Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Waarom Financial Safety (FS) ?

Vanuit actoren binnen de financiële sector komt de roep om meer samenwerking op het gebied van witwasbestrijding. Het AMLC is behalve een kennis- en expertisecentrum op het gebied van witwasfenomenen ook een netwerkorganisatie. Initiatieven op het gebied van samenwerking worden dan ook met open armen ontvangen. Het AMLC heeft een thematische focus en samenwerking met financiële instellingen past perfect in haar thema Financial Safety; een thema gericht op het terugdringen van criminele geldstromen door het Nederlands financieel stelsel. De inzet vanuit het AMLC op samenwerking binnen dit thema is tweeledig. Ten eerste is er de focus op het verhogen van de kennis en expertise bij alle actoren die betrokken zijn bij Financial Safety. Ten tweede is er aandacht voor het verbinden van actoren door het stellen van gemeenschappelijke doelen en thema’s in de witwasbestrijding. Door het verbinden van actoren worden de kaders van de afzonderlijke organisaties overstegen. Daardoor wordt het niveau van de huidige witwasbestrijding verhoogd en bovendien ontstaat inzicht in huidige problematiek en zicht op toekomstige ontwikkelingen. Het AMLC speelt in op de actualiteit binnen de witwasproblematiek en zoekt kansen om nieuwe ontwikkelingen aan te pakken met haar partners.

Op deze pagina