Go directly to content
Naar de homepage

Waarom verborgen vermogen (VV)?

Voor Verborgen Vermogen geldt het uitgangspunt dat men niet ongestraft mag wegkomen met het strafbare handelen (witwassen) en men niet ongestoord mag kunnen genieten van illegaal verkregen vermogen. Voor vermogen van buitenlanders in Nederland geldt daarbij nog het uitgangspunt dat Nederland geen safe haven mag zijn voor Verborgen Vermogen van buitenlanders.

Vanuit de opsporing en vervolging is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en corruptie en meer aandacht voor afpakken van criminele winsten. Verborgen Vermogen is daarnaast al jarenlang een populair thema binnen toezicht met name vanuit de Belastingdienst met bijvoorbeeld de verscherping van het toezicht op zwartspaarders en de afbouw van de inkeerregeling. Ook is Verborgen Vermogen de laatste tijd regelmatig als onderwerp in het nieuws geweest, zoals de Panama Papers en de Paradise Papers. Verborgen Vermogen en dan met name vermogen in het buitenland heeft ook de expliciete aandacht van het nieuwe kabinet.[1]

Personen waar anno 2017 sprake is van Verborgen Vermogen zijn personen die ondanks maatschappelijke druk door media-aandacht en aandacht vanuit het toezicht er toch voor kiezen niet compliant te zijn. Financieel-economische criminaliteit is in de regel geld gedreven en met toenemende aandacht voor afpakken van crimineel vermogen is een grotere druk ontstaan bij criminelen hun illegale vermogen uit het zicht te houden van de autoriteiten (te verbergen). Bij Verborgen Vermogen zal zich aldus een groep criminelen bevinden met illegale gelden die om die reden niet compliant wil zijn of worden. Strafrecht als ultimum remedium is gelet op deze argumenten passend.

[1] Regeerakkoord 2017-2018 ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

d.d. 10 oktober 2017, https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst.