Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Waarom werken met thema's

Het AMLC werkt met thema’s om focus en prioritering aan te brengen in zijn activiteiten. Door te werken met thema’s wordt de samenwerking in de witwasbestrijding bij publieke en private partijen gestimuleerd en beter gecoördineerd.

Het werken met thema’s kan een manier zijn om te voldoen aan een politieke of maatschappelijke wens om bepaalde witwasproblematiek aan te pakken. Het is een uitermate geschikte manier om internationale samenwerking te bevorderen en meer zicht te krijgen op blinde vlekken.

Een thema komt tot stand door onderwerpen te inventariseren bij en met relevante partijen zoals OM, FIOD en politie, private partijen en de wetenschap. Op basis van (maatschappelijk) belang worden uit de verschillende onderwerpen vervolgens één of meerdere thema’s gekozen. In principe voor meer dan één jaar. Onder een thema wordt verstaan: een afgebakend onderwerp op het terrein van witwassen

  • met gerichte focus en prioritering in de gehele witwasbestrijdingsketen
  • waarin gestuurd wordt op het behalen van een vooraf bepaald doel

Werkt u bij een organisatie die te maken heeft met dit thema en wilt u er meer over weten? Of wilt u verkennen of samenwerken met ons en onze partners op dit thema nuttig is? Neemt u dan contact op met het AMLC.

Op deze pagina