Ga direct naar de inhoud

Waarom werken met thema's

Publicatiedatum 19-06-2018

Het AMLC werkt met thema’s om focus en prioritering aan te brengen in haar activiteiten. Door te werken met thema’s wordt de samenwerking in de witwasbestrijding bij publieke en private partijen gestimuleerd en meer gecoördineerd. Bovendien kan het werken met thema’s een manier zijn om te voldoen aan een politieke of maatschappelijke wens om bepaalde witwasproblematiek aan te pakken. Het is een uitermate geschikte manier om internationale samenwerking te bevorderen en meer zicht te krijgen op zogenaamde blind spots.

Een thema komt tot stand door onderwerpen te inventariseren bij en met relevante partijen zoals OM, FIOD en politie, private partijen en de wetenschap. Op basis van (maatschappelijk) belang worden uit de verschillende onderwerpen vervolgens één of meerdere thema’s gekozen. In principe voor meer dan één jaar. Onder een thema wordt verstaan:

  • een afgebakend onderwerp op het terrein van witwassen;
  • met gerichte aandacht (focus) en prioritering in de gehele witwasbestrijdingsketen;
  • waarin gestuurd wordt;
  • op het behalen van een vooraf bepaald doel.

Werkt u bij een organisatie die te maken heeft met dit thema en wilt u er meer over weten? Of wilt u verkennen of samenwerken met ons en onze partners op dit thema nuttig is? Neemt u dan contact op met het AMLC.