Ga direct naar de inhoud

Data & Analytics

Publicatiedatum 25-03-2020

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de zaken met de grootste impact voor de samenleving én kan effectiever gebruik worden gemaakt van beschikbare bronnen. Het AMLC ontwikkelt voor het uitvoeren van deze analyses op relevante data haar eigen tooling op basis van open-source technologie: de AMLC Suite.

Analyses

Bij het uitvoeren van analyses wordt gebruik gemaakt van zowel open bronnen (bijv. de Panama Papers) als gesloten bronnen (bijv. de verdachte transacties vanuit de FIU). Bij de keuze voor de bronnen is niet de hoeveelheid data van belang, maar de relevantie van de data voor de bestrijding van witwassen. Het gaat dus niet om big data, maar om relevant data. De analyses ondersteunen voor een belangrijk deel de drie thema’s van het AMLC (Trade Based Money Laundering, TBML), Financial Safety en Concealed Assets). Hiernaast wordt de AMLC Suite ingezet bij de analyses van de J5. De J5 is een  samenwerkingsverband tussen Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada op het gebied van fiscale fraudebestrijding. Hiervoor zijn verschillende action groups opgericht waaronder Data & Platforms, waarvan Nederland de action group leader is.

Daarnaast wordt de AMLC Suite ingezet bij verschillende Data Challenges die door het AMLC worden georganiseerd. Bij een Data Challenge wordt op basis van een gekozen onderwerp getracht met data meer kennis te verwerven over dat onderwerp. Hiervoor worden verschillende experts uitgenodigd om in multidisciplinaire teams opdrachten uit te werken. Door een mix van kennis, ervaring en data worden nieuwe inzichten verworven. Eind 2019 is er bijvoorbeeld een Data Challenge op het thema TBML geweest, waarbij we kennis over dit onderwerp hebben gedeeld en met kennisdeling de verdachte transacties (VT’s) hebben doorzocht op TBML-meldingen. Concreet heeft dit tot drie interessante signalen geleid die momenteel verder onderzocht worden.

AMLC-Suite

Bij het ontwikkelen van tools wordt voornamelijk gebruik gemaakt van vernieuwende, bij voorkeur open source technologie. Het voordeel hiervan is dat het kwalitatief goede en snelle software oplevert zonder aanschaf- of onderhoudskosten. De totale set aan tools wordt de AMLC Suite genoemd (zie onderstaande figuur) met als vlaggenschip de AMLC Browser. In de Browser kan visueel en interactief in grote hoeveelheden data worden gezocht door rechercheurs en analisten van de FIOD. Daarnaast worden met de AMLC Matcher razendsnel relaties gevonden tussen verschillende datasets. Ook worden machine learning algoritmes gebruikt om spilfiguren in criminele netwerken te vinden. Dit is bijvoorbeeld bij de J5 gedaan om adressen te vinden die mogelijk interessant zijn om te onderzoeken.

De figuur hieronder geeft de AMLC suite weer in piramidevorm, met bovenaan de Browser en daaronder de Matcher, Parser en het Data Framework.

Data&Analytics-bronnen

De AMLC Suite bestaat uit vier onderdelen:

  • AMLC Browser (Investigate)
  • Data Framework (Analyze)
  • AMLC Matcher (Connect)
  • AMLC Parser (Format)

De AMLC Browser wordt door rechercheurs en analisten van de FIOD gebruikt om grote hoeveelheden data te doorzoeken. Hierin vinden zij relaties tussen bijvoorbeeld subjecten, bedrijven en adressen.

Het Data Framework wordt door data-analisten en data scientists gebruikt om analyses / bewerkingen op de data uit te voeren. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld door netwerkanalyse algoritmes de spilfiguren in het criminele netwerk vinden.

De AMLC Matcher kan razendsnel verbanden tussen verschillende databronnen leggen. Hiermee kan door onze data architecten / data analisten informatie uit verschillende datasets gecombineerd worden.

Met de AMLC Parser wordt data in het juiste format gezet om te gebruiken in het Data Framework.

AMLC Browser

De AMLC browser is door het AMLC ontwikkeld. Hierin doorzoeken we onze data set, op een snelle en visueel aantrekkelijke manier. Bekijk hieronder de video voor een toelichting.

Lees meer 'over het AMLC'