Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samenwerkingen

Het AMLC is een samenwerkingsverband, dus samenwerken zit in ons DNA.

Waarom?

Het voorkomen en bestrijden van witwassen kunnen we niet alleen, maar vergt een gezamenlijke aanpak. Daarom werken we effectief en impactvol samen met publieke en private organisaties. Zo leveren we samen een bijdrage aan nationale én internationale financiële veiligheid. 

Met wie?

Onze publieke partners zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland, de Belastingdienst, toezichthouders, en alle bijzondere opsporingsdiensten. Onze private samenwerkingspartners zijn onder meer banken, accountantskantoren en notarissen. Ook met brancheverenigingen zoals Holland Quaestor (trustkantoren) wisselen we beelden uit.

Hoe?

Samenwerkingen kunnen tijdelijk of structureel zijn. We willen onze samenwerking met primaire partners, zoals FIU-NL, Belastingdienst, politie en OM verder bestendigen en uitbreiden. Dit doen we door gezamenlijk uitvoering te geven aan projecten en initiatieven en door informatie te ontsluiten via data en analyse. Publiek-private samenwerking richt zich onder meer op fenomenen, het formuleren van indicatoren, verrijking van verdachte transacties en betere opvolging van witwassignalen. Samenwerking met het AMLC kan ook onder regie van het Financieel Expertise Centrum plaatsvinden.

Voorbeelden

Tip!  Samenwerking met het OM en de FIU

Nieuwe witwastypologieën opstellen voor witwassen via buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. In samenwerking met het OM, de FIU en het AMLC zijn die typologieën nu officieel vastgesteld en gepubliceerd zodat melders en rechercheurs deze vorm van witwassen beter kunnen herkennen.

Tip!  Samenwerking met de Douane

Het AMLC werkt samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML). Verschillende sectoren zoals de vleeshandel, de handel in groentezaden en de handel in semiconductoren zijn reeds onderzocht.

Van de opgedane kennis zijn sectordocumenten gemaakt om te delen met analisten, opsporing, toezichthouders en overige geïnteresseerden. De documenten kunnen gebruikt worden om op zoek te gaan naar deviaties in goederen- en geldstromen, om signalen beter te kunnen duiden en de sector weerbaarder te maken tegen misbruik.

Tip!  Publiek private samenwerking

Onder de vlag van het Financieel Expertise Centrum werkt het AMLC samen met een aantal banken en publieke partijen.

Tip!  Ontwikkelen game the Pressure Cooker met PwC

Samen met PwC heeft het AMLC een workshop ontwikkeld om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten. In deze workshop kruipen de deelnemers in de huid van een onderneming die met een witwasschandaal wordt geconfronteerd.

Tip!  Samenwerken met Openbaar Ministerie

Het AMLC werkt samen met het OM aan het strategisch programma criminele geldstromen.

Internationale samenwerking

We werken ook samen met internationale partijen. Bijvoorbeeld met Europese banken, FIU’s en opsporingsdiensten. Europol’s Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) is een initiatief van Europol waar genoemde partijen samenwerken en waarbij onderlinge kennis en informatie over witwasfenomenen en brede ontwikkelingen worden gedeeld.

Het AMLC is lid van de stuurgroep en leidt de inspanningen op het gebied van typologieën en dreigingsbeelden, met als concreet resultaat onder meer een jaarlijkse threat radar en het rapport over Circumvention of Sanctions.  

Ter informatie!  Samenwerken?

Heeft u kennis en ervaring die het waard is om te delen met het AMLC en de lezers van onze website? Misschien kunnen onze experts samen met u een artikel schrijven.

Eerdere artikelen over de inzet van geldezels en een IMF-rapport over transparantie kwamen ook op deze manier tot stand.

Neem contact met ons op via AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl. Dat geldt natuurlijk ook als u op een andere manier kansen ziet voor samenwerking.

Deel deze pagina