Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Internationale samenwerking

Het AMLC is partner in de internationale witwasbestrijding en neemt deel aan diverse internationale projecten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Wij leveren een bijdrage door het delen van onze kennis, analyses, tooling, netwerk en good practices.

Onze aanpak is projectmatig en themagericht. Op deze manier dragen we structureel bij aan het versterken en verbeteren van de internationale witwasbestrijding. Wij verbinden de verschillende initiatieven en netwerken op nationaal niveau om de wederzijdse uitwisseling een actuele en blijvende waarde mee te geven. Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD en overige organisaties.

Internationale samenwerkingsverbanden

Het AMLC is partner in de internationale witwasbestrijding en neemt
deel aan diverse internationale samenwerkingsverbanden, projecten en
netwerken.

AMON: Anti Money Laundering Operational Network

AMON is een internationaal netwerk gericht op witwasbestrijding. Leden zijn financieel specialisten en vertegenwoordigers van opsporingsdiensten uit circa 30 landen. Medewerkers van opsporingsdiensten kunnen via hun AMON-vertegenwoordiger gebruik maken van het netwerk voor informatie- en kennisoverdracht en good practices op het gebied van witwasbestrijding.

FATF: Financial Action Task Force on Money Laundering

De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld en verwacht dat aangesloten landen deze implementeren in nationale wet- en regelgeving en zorgen voor een effectief systeem in de bestrijding van witwassen en terrorisme‑financiering. Verder voert de FATF landenevaluaties uit en publiceert het typologierapporten. Momenteel zijn 36 landen lid van de FATF en zijn meer dan 180 landen aangesloten met regionale organisaties.

Nederland is lid van de FATF en medewerkers van het AMLC spelen een actieve rol in landenevaluaties en werkgroepen.

EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats

EMPACT is een initiatief van de Europese Commissie om georganiseerde criminaliteit binnen de EU aan te pakken. EMPACT bevordert kennisdeling en -ontwikkeling, opleiding, delen van intelligence en analyses en het uitvoeren van operationele acties en onderzoeken op verschillende criminaliteitsvormen.

Het AMLC neemt actief deel.

EFIPPP: Europol’s Financial Intelligence Public Private Partnership

EFIPPP is een initiatief van Europol waarin opsporingsdiensten, FIU en Europese banken samenwerken en waarbij onderlinge kennis en informatie over witwasfenomenen en brede ontwikkelingen worden gedeeld.

Het AMLC is lid van de stuurgroep en leidt de inspanningen op het gebied van typologieën en dreigingsbeelden, met als concreet resultaat onder meer een jaarlijkse Threat radar en het rapport over Circumvention of Sanctions.

J5: Joint Chiefs of Global Tax Enforcement

J5 is een samenwerkingsverband tussen de fiscale (opsporings)diensten van Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het richt zich op het versterken van de operationele samenwerking in de strijd tegen internationale belastingontduiking en witwassen. Binnen de J5 wordt gezamenlijk data geanalyseerd, tooling ontwikkeld en intelligence op professionele facilitators gedeeld. Dit alles gericht op het starten en uitvoeren van onderzoeken met wederzijdse belangen.

FIOD/AMLC participeert in de onderdelen ‘Professional enablers’, ‘Partnership Action Group’ en ‘Data and Platforms’ en brengt ontwikkelde tooling in om grote dataposities te analyseren.

Operationele samenwerking

Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD.  Door gebruik te maken van bijvoorbeeld het AMON-netwerk kunt u in een vroegtijdig stadium contact leggen met specialisten in een ander land, kunt u open bronnen laten raadplegen en vragen of zicht kan worden verkregen op vermogen van een verdachte in het buitenland. Vergeet overigens ook niet onze FIOD collega’s van TIOS (en van de Dutch desk) te raadplegen in voorkomende gevallen.

Ter informatie!  Uw bijdrage is welkom

Het AMLC ziet graag dat zowel publieke- als private partijen binnen de witwasbestrijding hun best practices delen binnen onze samenwerkingsverbanden en netwerken. Zo kunnen wij gezamenlijk de witwasbestrijding internationaal vormgeven en verder versterken.  Heeft u expertise opgebouwd, uw kennis vastgelegd in een analyse of kennisdocument, onderkent u een interessant fenomeen of heeft u restinformatie relevant voor andere landen, laat het ons weten!

Wij kijken waar en op welke wijze uw bijdrage internationaal kan worden ingebracht om het effect van uw inspanningen te vergroten. 

Deel deze pagina