Ga direct naar de inhoud

AMLC suite

Publicatiedatum 30-06-2020, 13:59

Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de zaken met de grootste impact voor de samenleving. Het AMLC ontwikkelt voor het uitvoeren van deze analyses op relevante data haar eigen tooling op basis van open-source technologie: de AMLC Suite.

Analyses
Bij het uitvoeren van analyses wordt gebruik gemaakt van zowel open bronnen (bijv. de Panama Papers) als gesloten bronnen (bijv. de verdachte transacties vanuit de FIU). Bij de keuze voor de bronnen is niet de hoeveelheid data van belang, maar de relevantie van de data voor de bestrijding van witwassen. Het gaat dus niet om big data, maar om relevant data. De analyses ondersteunen voor een belangrijk deel de drie thema’s van het AMLC (TBML, Financial Safety en Concealed Assets). Ook wordt de AMLC Suite internationaal ingezet bij de analyses van de J5[1]. Daarnaast wordt de AMLC Suite ingezet bij verschillende data challenges die door het AMLC worden georganiseerd. Lees hier meer over data challenges.

AMLC-Suite
Bij het ontwikkelen van tools wordt voornamelijk gebruik gemaakt van vernieuwende, bij voorkeur open source technologie. Het voordeel hiervan is dat het kwalitatief goede en snelle software oplevert zonder aanschaf- of onderhoudskosten. De totale set aan tools wordt de AMLC Suite genoemd (zie de figuur hieronder), met als vlaggenschip de AMLC Browser.

AMLC Browser
Het vlaggenschip van de AMLC Suite is de AMLC Browser. Met de Browser zoeken rechercheurs en analisten van de FIOD interactief in grote hoeveelheden data. Op de website van het AMLC staat een demo van de AMLC Browser.
Met de zoekbalk van de AMLC browser is het mogelijk om eenvoudig in meerdere databronnen te zoeken. Het mooie van de browser is, dat vanuit het resultaat weer verder gezocht kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een entiteit[1] te selecteren en dan de omliggende[2] entiteiten zichtbaar te maken. Zo kan, op basis van een zoekterm, snel inzicht en overzicht worden verkregen.

Zoeken met patronen
Naast deze ‘google’-functionaliteit biedt de AMLC Browser functionaliteit om te zoeken op basis van patronen. Bijvoorbeeld een patroon waarbij gezocht wordt naar personen die gekoppeld zijn aan meer dan honderd verdachte transacties met een totale waarde boven de 10 miljoen Euro (zie onderstaande figuur).

Test geslaagd
Vorig jaar november is de AMLC Suite in Los Angeles door onze internationale collega’s uitgebreid getest. Op basis van relevante data is bekeken in hoeverre de AMLC Suite toegevoegde waarde heeft. Met de AMLC Browser en het AMLC Data Framework zijn meerdere interessante signalen gevonden die zonder het gebruik van de AMLC Suite (nog) niet waren gevonden. Dit komt bijvoorbeeld door het maken van patronen die meerdere J5-landen raken in de Browser en het gebruik van data science in het Data Framework (zie het artikel over data science verderop in deze nieuwsbrief). De conclusie van een week testen in Los Angeles is dat de AMLC Suite geschikt is voor gebruik; de AMLC Suite is dan ook beschikbaar gesteld aan de J5-landen.

Samenwerking
De (inter)nationale aandacht voor de AMLC Suite groeit. Het AMLC stelt de technologie (inclusief software)  graag beschikbaar, indien dit de samenwerking bij de witwasbestrijding ten goede komt. Dit geldt niet alleen voor publieke partners, maar ook private partners.

Vanuit de Data & Analytics groep binnen het AMLC dan ook de oproep om samen de beste tooling te maken voor de bestrijding van fraude en in het bijzonder van witwassen.

[1] De resultaten worden in een netwerk weergegeven, dat uit entiteiten (nodes) en relaties (edges) daartussen bestaat.

[2] Met omliggende entiteiten wordt hier bedoeld: entiteiten die een relatie hebben met de geselecteerde entiteit.

[1] De J5 is een  samenwerkingsverband tussen Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada op het gebied van fiscale fraudebestrijding. Hiervoor zijn verschillende action groups opgericht waaronder Data & Platforms, waarvan Nederland de action group leader is.