Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Internationaal

Internationale samenwerking

Het AMLC heeft zich vanaf het begin (2013)  nationaal georiënteerd en inmiddels de nodige bekendheid verworven bij publieke en private partijen als centrum voor de witwasbestrijding. Dit heeft het AMLC de  mogelijkheden gegeven de witwasbestrijding breed vorm te geven tezamen met deze partijen. Nu ligt onze uitdaging op de doorontwikkeling, focus en prioritering van internationale activiteiten. Het AMLC richt zich hierbij op het voortraject binnen de witwasbestrijding, namelijk het ontwikkelen en het onderling delen van  kennis, fenomenen en best practices; het delen van data, intelligence; en tooling. Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD en overige organisaties. Binnen het AMLC is een aantal collega’s actief om topic Internationaal vorm en inhoud te geven. Dit doen zij door uitvoering te geven aan het jaarplan Internationaal en in te spelen op de actualiteiten.

Prioriteiten team internationaal:

  • het deelnemen aan, het versterken en - daar waar nodig - het uitbreiden van internationale samenwerkingsverbanden;
  • het benutten van deze samenwerkingsverbanden voor de witwasbestrijding;
  • het borgen van samenhang en verbinding met de relevante omgeving;
  • het zicht houden op actuele internationale ontwikkelingen.

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij diverse internationale samenwerkingsverbanden en netwerken, en nemen op dit moment deel aan:

  • AMON
  • FATF
  • EFIPPP
  • EMPACT
  • J5

Klik hier om onze EU website te bekijken!

Internationale netwerken en samenwerkingsverbanden

Benieuwd naar onze werkzaamheden binnen de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden? Bekijk de onderstaande Infographic:

Uw bijdrage is welkom!

Het AMLC ziet graag dat zowel publieke- als private partijen binnen de witwasbestrijding hun best practices delen binnen onze samenwerkingsverbanden en netwerken. Zo kunnen wij gezamenlijk de witwasbestrijding internationaal vormgeven en verder versterken.  Heeft u expertise opgebouwd, uw kennis vastgelegd in een analyse of kennisdocument, onderkent u een interessant fenomeen of heeft u restinformatie relevant voor andere landen, laat het ons weten! Wij kijken waar en op welke wijze uw bijdrage internationaal kan worden ingebracht om het effect van uw inspanningen te vergroten. 

Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD.  Door gebruik te maken van bijvoorbeeld het AMON-netwerk kunt u in een vroegtijdig stadium contact leggen met specialisten in een ander land, kunt u open bronnen laten raadplegen en vragen of zicht kan worden verkregen op vermogen van een verdachte in het buitenland. Vergeet overigens ook niet onze FIOD collega’s van TIOS (en van de Dutch desk) te raadplegen in voorkomende gevallen.

Op deze pagina