Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Onderzoek poortwachtersrol

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de poortwachtersrol bij de bestrijding van witwassen bij accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen pas vrij recent is toegenomen en dat het draagvlak bij deze poortwachters wisselend is. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek ziet op publiek-private samenwerking en gaat over het versterken van elkaars expertise en het uitwisselen van kennis en informatie. Daarbij wordt in het onderzoek verwezen naar de belangrijke rol die is weggelegd voor poortwachters die vanwege hun specifieke expertise en dienstverlening bij uitstek kennis hebben over de risico’s van witwassen. Inzicht in hoe poortwachters invulling geven aan hun rol en de afwegingen die ze daarbij maken draagt zo bij aan kennis over de risico’s op witwassen en draagt bij aan een betere bestrijding van witwassen. Als AMLC zetten wij ons in voor publiek-private samenwerking en daarbij hebben wij één belangrijk doel voor ogen: witwassen bestrijden. Het rapport is hier te vinden.

Categorie :