Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Waarom witwasbestrijding?

In Nederland zijn veel instanties bezig met witwasbestrijding. Alleen al bij de banken werken duizenden medewerkers aan dit onderwerp. Maar waarom eigenlijk?

Geen gronddelicten en geen ondermijning

Jaarlijks wordt voor miljarden euro’s aan crimineel geld vergaard in Nederland. Om nog maar te zwijgen van de rest van de wereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld via drugshandel, milieucriminaliteit of financiële fraude. Geld is de drijfveer voor bijna alle vormen van criminaliteit. Door witwassen te bestrijden worden criminelen geraakt in de kern van hun motivatie. Dat is van groot belang om te voorkomen dat criminelen invloed krijgen op ondernemingen, personen en legale sectoren. Daarnaast mag het plegen van criminele activiteiten uiteraard niet lonen.

Integere sector

Los van het tegengaan van criminaliteit willen we een integere financiële sector en een eerlijke economie. Daar moeten we met elkaar op kunnen vertrouwen. Dus: geen illegale geldstromen en geen oneerlijke concurrentie.

Om al deze redenen hebben we in internationaal verband afspraken gemaakt om gezamenlijk witwassen te bestrijden.

Samenwerkingsketen

De bestrijding van witwassen gebeurt door het opsporen en vervolgen van criminelen, maar ook door het opwerpen van barrières zodat crimineel geld niet in ons financiële systeem kan komen. Preventie dus. Daarin hebben de zogenaamde poortwachters van het financiële systeem een belangrijke rol. Denk aan banken, notarissen en accountants. Zij hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) onder meer de verplichting om het risicoprofiel van hun klanten in kaart te brengen en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.

Alle partijen in de witwasbestrijding hebben een eigen informatiepositie. Door samen te werken kunnen verschillende puzzelstukjes bij elkaar worden gelegd en ontstaat er een completer beeld.

Deel deze pagina