Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Grootschalige fraude-onderzoek met meer dan 200 ‘geldezels’

Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat er belastingschulden en boetes openstonden. De slachtoffers moesten direct duizenden euro's overmaken, anders werd zogenaamd beslag gelegd op hun tegoeden. De buit was meer dan 2,2 miljoen euro. In het onderzoek zijn 178 aangiften van slachtoffers betrokken. Er is zicht gekomen op een organisatie die grofweg bestaat uit vier lagen. Leiders/bellers, ronselaars, kassiers en geldezels (meer dan 200). De geldezels zijn mensen die ‘slechts’ hun bankrekening ter beschikking stellen en/of pinnen. Kassiers zijn de mensen die pinnen en het geld afdragen aan de organisatie.

Ondanks grootschalige inzet van diverse BOB-middelen was er voor de klapdag geen zicht op de eerste twee lagen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk belang is besloten om in te grijpen en is er voor gekozen op de klapdag de kassiers en een aantal geldezels aan te houden. Uit de verhoren van kassiers en geldezels is naar voren gekomen dat een aantal personen dat in eerste instantie als kassier was aangemerkt, deel uitmaakt van de bovenste twee lagen van de criminele organisatie. De geldezels die niet zijn aangehouden zullen worden ontboden voor verhoor. Door het FP en de FIOD is bewust gekozen om de media bij deze zaak te betrekken. Uit eerdere soortgelijke oplichtingszaken blijkt dat deze nauwelijks te stoppen zijn. Het was derhalve van groot belang om awareness te creëren bij potentiële slachtoffers en geldezels. De media hebben hier een rol in gespeeld; hoe zij dat hebben gedaan is onder andere hier te zien.

Deel deze pagina