Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Interview: wat doet een AMLC-er?

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières op te werpen, zonder precies vast te hoeven stellen op welke wijze illegaal vermogen werd verkregen. Maar witwasbestrijding is ook complex. Het vergt kennis van witwasmethoden, van markten en sectoren en van de wijze waarop witwassen strafbaar is gesteld. Met private en publieke partijen brengt het AMLC kennis bijeen en maakt het deze kennis bruikbaar voor opsporing en de detectie van witwassen. Dit keer interviewen we Erik.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit?
Dit antwoord zullen mijn collega’s ongetwijfeld allemaal geven: geen week ziet er hetzelfde uit. Ik werk aan uiteenlopende projecten, voornamelijk gericht op het delen van kennis over witwassen aan professionals. Kennis over witwassen blijkt (vaak) gefragmenteerd aanwezig bij vele private en publieke partijen. Door die kennis samen te voegen en weer ter beschikking te stellen in de vorm van artikelen, podcasts en presentaties, hoop ik een bijdrage te leveren aan de witwasbestrijding. Ik zoek in een werkweek naar een goede balans tussen het verzamelen en verifiëren van kennis enerzijds en het verspreiden van kennis anderzijds. Ik hou van de afwisseling in mijn werk.

Met wie werk je samen?
Meestal komt samenwerking voort uit een bepaalde behoefte aan kennis. Mijn netwerk is groot; ik werkte hiervoor meer dan 12 jaar in senior compliance rollen bij private partijen, en dat netwerk wordt door mijn werk bij het AMLC nog groter. De juiste mensen vinden voor een bepaald onderwerp beschouw ik als belangrijk onderdeel van mijn werk. Als er bijvoorbeeld interesse is in kennis op het vlak van witwassen middels NFT’s, dan zoek ik daar experts bij. Die kunnen werkzaam zijn bij het AMLC, de FIOD, het OM, politie, FIU-Nederland, toezichthouders, maar ook private partijen zoals banken en andere poortwachters. Geregeld werk ik ook samen met specialisten bij grote accountantskantoren of wetenschappelijke instituten. Voor andere onderwerpen komen vaak weer andere samenwerkingspartijen aan tafel. Het werkt zeer stimulerend om te merken hoe groot de bereidheid bij bijna alle betrokken partijen is om de handen ineen te slaan. Ik deel vaak kennis in de vorm van red flags of modus operandi.

Wat wil je bereiken met je werk?
Uiteindelijk gaat het me om een samenleving waarin iedereen veilig is en op eerlijke wijze van onze welvaart kan genieten. Je zou kunnen denken, nu we al decennia in een redelijk veilige democratie leven, dat dit onze natuurlijke staat is. Dat veiligheid en integriteit er zijn, ook als je er niets aan zou doen. Veel mensen zijn bereid rekening te houden met anderen, maar ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat we moeten samenwerken aan behoud en verbetering van veiligheid en dat er aan integriteit ook in Nederland nog een wereld te winnen is.
Uiteraard is niemand in staat om zoiets alleen te bewerkstelligen. Mijn bijdrage aan zo’n samenleving is beperkt, maar als iedereen doet wat ie kan – en dat is ook zo’n beetje de benadering van het AMLC – dan kunnen we het meest bereiken. Ik probeer door informatiedeling witwassen te voorkomen. Strafvervolging zal waarschijnlijk nodig blijven maar wat mij betreft: hoe meer we aan preventie kunnen doen, hoe beter.

Waar kan men jou voor benaderen?
Als ik middels een artikel of podcast kan bijdragen aan kennisdeling op het vlak van witwasbestrijding – hoe dan ook – dan doe ik dat met plezier. Luister maar naar de AMLC podcast! Verder heb ik me de laatste jaren verder gespecialiseerd in betaaldienstverlening, de wereld van de virtuele valuta incl. blockchain gebaseerde diensten en Chinese Undergound Banking en Daigou.

Categorie :

Deel deze pagina