Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Islamitische Universiteit valsheid in geschrifte als gronddelict

Rechtbank Rotterdam 15-03-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:2142

Verdachte is feitelijk leidinggevende bij de in 2001 opgerichte Islamitische Universiteit van Europa (hierna: de IUE). De IUE ontving geen financiële ondersteuning van de overheid, omdat zij geen erkende onderwijsinstelling was. In 2008 werd de IUE aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en verkreeg zij een ANBI-status.

Op in naam van de IUE uitgegeven kwitanties stond een bedrag vermeld dat als gift aan de IUE zou zijn voldaan, terwijl in werkelijkheid een lager bedrag aan de IUE was voldaan. Veelal werd maar zo’n 10 of 12% van het op de kwitantie vermelde bedrag (contant) betaald. Deze valse kwitanties werden vervolgens door de kopers gebruikt bij de aangifte inkomstenbelasting teneinde belastingvoordeel te genieten (donatie aan ANBI). Er is dus sprake van belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Is er ook sprake van witwassen? Ja.

De IUE heeft voornoemde 10 of 12% van de genoteerde geldbedragen verkregen met de afgifte van de valse kwitanties. Het opstellen en (ver)kopen van valse kwitanties is een misdrijf. Naar het oordeel van de rechtbank is daarin de criminele herkomst van het door de IUE verkregen geld gelegen.

De vraag is of bij deze gedragingen sprake is van verhulling. De rechtbank overweegt dat op de kwitanties die door een medeverdachte werden uitgegeven een ander bedrag stond vermeld dan daadwerkelijk werd ontvangen door de IUE. Deze kwitantie werd vervolgens gebruikt bij het indienen van de aangiften inkomstenbelasting. De medeverdachte heeft daarnaast, onder leiding van de verdachte, ook meegewerkt aan een systeem waarbij de fictieve hoge inkomsten van de IUE werden verantwoord in de boeken door het op papier vastleggen van vermeende uitgaven van dit fictieve geld aan projecten in het buitenland. De handeling van het verhullen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook met het gehele beschreven systeem verweven.

Volgt veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan de Stichting Islamitische Universiteit die zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrifte, belastingfraude en veroordeling voor gewoontewitwassen.

Valsheid in geschrifte is in deze zaak het gronddelict voor witwassen. Altijd lastig. Was het geld dat de SIU ontving (de 10-12%) het gevolg van het delict valsheid in geschrifte? Of was de valsheid een middel om de wederrechtelijke herkomst van het geld te verdoezelen? In dit geval kan het als een soort provisie voor een verleende dienst (valse kwitantie) worden gezien en kan de 10-12% (het witwasvoorwerp) inderdaad als gevolg van het gronddelict worden gezien.

Lees meer over valsheid in geschrifte als gronddelict.

Of de overwegingen van de rechtbank met betrekking tot het verhullen ook op het witwasvoorwerp zien, is vers 2.