Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit

De politie publiceert opnieuw een Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit. Doel ervan is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en sturing geven aan de prioritering van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Witwassen heeft haar eigen paragraaf waarin ingegaan wordt op de ontwikkelingen in aard en omvang, de huidige gevolgen van witwassen en de ontwikkelingen die ons waarschijnlijk te wachten staan. Afgesloten wordt met de constatering dat witwassen een dreiging voor de Nederlandse samenleving blijft vormen. Er doen zich (technologische) ontwikkelingen voor maar onzeker is wat voor invloed dit heeft op het fenomeen witwassen. Benieuwd naar de inhoud van het dreigingsbeeld? Bekijk hier het Nationale dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit 2017. Witwassen: paragraaf 2.13, p. 181 ev.

Een ander rapport dat ingaat op risico’s van witwassen is het eindrapport van het project IARM (Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe). Het project ontwikkelt een meetinstrument waarbij wordt voortgeborduurd op onder meer het Nationaal dreigingsbeeld en de FATF-evaluatie, door ook een kwantitatieve meting te doen. Zo worden voor Nederland witwasrisico’s op ‘business level’ in kaart gebracht. Nederland, Italië en Engeland deden mee in een pilot om de methode te testen. Opgemerkt wordt dat de analyse nog verder aangescherpt moet worden. Het eindrapport lees je hier.

Categorie :

Deel deze pagina