Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Rechtsmacht witwassen in buitenland

Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan witwassen, óók wanneer er geen sprake is van dubbele strafbaarheid. Deze uitbreiding is gebaseerd op de EU-richtlijn 2018/1673 van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld. Wil je meer weten, lees hier een notitie incl. relevante regelgeving.