Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

100 euro biljetten

Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765

Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs.

Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van verdachte een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 9.450. Het geld lag in een koffertje, op de bovenste plank van een kledingkast en onder kleding en bestond uit verschillende coupures, waaronder 50 biljetten van 100 euro en 7 biljetten van 200 euro. Daarnaast werd in de schuur van verdachte een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

Na het onderzoek bleek verdachte een belangrijke schakel in de uitwisseling en opslag van grote hoeveelheden cocaïne en omvangrijke geldbedragen die hiermee gemoeid waren.

Witwasvermoeden

Volgens de rechtbank is een witwasvermoeden gerechtvaardigd op grond van de volgende indicatoren en typologieën:

  • Het voorhanden hebben van grote contante geldbedragen door privépersonen is ongebruikelijk vanwege het risico van onder meer diefstal, waarbij het geld niet is verzekerd.
  • Het aanwezig hebben van de biljetten van € 100,00 en € 200,00 is ongebruikelijk. Met dergelijke biljetten kan immers in veel winkels niet worden betaald en deze biljetten worden ook in de meeste geldautomaten in Nederland niet uitgegeven.
  • De hoeveelheid cocaïne (10 blokken) die bij verdachte is aangetroffen.

Verklaring verdachte

Onder deze omstandigheden mag van verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Hij heeft verklaard  bij de politie dat hij het geld lang geleden heeft gepind. € 8.000,00 was bedoeld voor zonnepanelen en € 1.400,00 was bedoeld voor klussen in het huis. Tijdens de zitting verklaarde hij anders, namelijk dat hij dit geld van zijn spaarrekening heeft gehaald om te zorgen dat hij beneden een bepaald bedrag bleef, zodat hij niet meer belasting hoefde te betalen. Dit geld zou dan voor een vakantie worden gebruikt. 

Volgens de rechtbank kan de verklaring niet worden aangemerkt als een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. Daarbij speelt een rol dat uit de chatberichten en de daarbij behorende foto’s die in het dossier zitten volgt dat verdachte eerder – in verband met verdovende middelen – grote bedragen in zijn huis had liggen, in dezelfde soort grote coupures. Omdat het geboden tegenwicht tegen het vermoeden van witwassen onvoldoende is, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is.

Rol verdachte

Over de rol van verdachte zegt de rechtbank dat verdachte veel meer was dan een simpele loopjongen. Hij bewaarde grote hoeveelheden cocaïne en leverde dit af aan verschillende afnemers. Hij nam ook regelmatig geldbedragen in ontvangst, telde deze in zijn woning en leverde die vervolgens ook weer af. Het ging daarbij om zeer grote sommen geld; soms had hij meer dan 1 miljoen euro in zijn woning aanwezig. Verdachte heeft daarmee een gewoonte gemaakt van witwassen, aldus de rechtbank. Hij krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 7 jaren.

Biljetten van 100 en hoger kunnen niet (meer) bij geldautomaten van Geldmaat gepind worden. In de geldmaten zitten alleen biljetten van 10, 20 en 50 euro omdat dat de meest gebruikte biljetten zijn.

In de hier besproken zaak weegt de rechtbank het hebben van de 100 euro biljetten mee bij het aannemen van het witwasvermoeden. In eerdere jurisprudentie zagen we ook al dat de rechtbank oordeelde dat het een feit van algemene bekendheid is dat coupures van € 200 en € 100 niet bij geldautomaten gepind kunnen worden (ECLI:NL:RBOBR:2022:5026). In een andere zaak oordeelde de rechtbank dat het een feit van algemene bekendheid is dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in doorgaans grote coupures, terwijl coupures van € 100 en € 500 in het normale Nederlandse betalingsverkeer maar zelden worden gebruikt (ECLI:NL:RBAMS:2019:4153).

Klik hier voor ons actuele overzicht met witwasindicatoren.Op deze pagina