Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Bank hoeft vooralsnog saldi aan frauderende rekeninghouders niet terug te geven ivm risico witwassen

Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283

ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende rekeningen waren gevoed met geld dat afkomstig was van factuurfraude. De bank heeft ook aangifte van die fraude gedaan. De klantrelatie is beëindigd.

Het beëindigen van de klantrelatie wordt niet betwist, wel het achterhouden door ING van de saldi (ongeveer 220.000 euro), nu dat tot gevolg heeft dat de bedrijfsvoering van de rekeninghouders in gevaar komt. ING heeft aangevoerd dat zij niet tot uitbetaling kan overgaan omdat dit haar op grond van de antiwitwaswetgeving verboden is, zij een strafrechtelijke vervolging voor schuldwitwassen riskeert maar ook aansprakelijkstelling door derden in verband met haar bijzondere zorgplicht, én is er sprake van een reputatierisico. Het onderzoek naar de herkomst van het geld is immers nog gaande.

De voorzieningenrechter oordeelt in dit kort geding: ‘als ING de saldi uitbetaalt, is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van art. 5 lid 1 Wwft of (medeplichtigheid) aan schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.’ ING hoeft de restantsaldi vooralsnog niet terug te betalen.

Op grond van art. 5 lid 1 Wwft is het de bank verboden om transacties voor een cliënt te verrichten zolang het cliëntonderzoek niet met succes kan worden voltooid.