Ga direct naar de inhoud

Bewaarplicht Wwft

Publicatiedatum 16-03-2023, 15:40

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460

Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van clientonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De meubelwinkel wordt ook verweten dat de gegevens van het clientonderzoek niet bewaard zijn. Dit wordt ook bewezenverklaard, maar:

Net als de verdediging vindt de rechtbank dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging voor de bewezenverklaarde schending van de bewaarplicht. De verplichting uit de Wwft betreft feitelijk het bewaren van de gegevens die door het cliëntenonderzoek zijn verkregen. Als aan de verplichting tot het doen van cliënten-onderzoek niet is voldaan, zijn er dus ook geen gegevens die bewaard kunnen worden. Hieruit volgt dat de bewaarplicht van artikel 33 alleen geldt voor instellingen die wél hebben voldaan aan de identificatie- en verificatieplicht van artikel 3.

Dus: wel bewezen, niet strafbaar.