Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Dubbele ontneming

Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn partner het horloge aangekocht had met geld dat van misdrijf afkomstig was. De verdediging heeft aangevoerd dat de partner van veroordeelde is berecht en dat het wederrechtelijk verkregen voordeel (wvv) – waaronder ook het geld waarmee het horloge is aangeschaft – bij hem is ontnomen. Het herstellende karakter van de ontneming zou zich er tegen verzetten om het geld ook bij veroordeelde te ontnemen.

Het hof overweegt dat veroordeelde na het verkrijgen van het horloge erover heeft beschikt. Het daarmee verkregen voordeel  moet bij hem worden ontnomen. Dat zijn partner ook over het voorwerp heeft beschikt – en het wvv hiervan bij hem is ontnomen - maakt dit niet anders. De maatregel dient om het zoveel mogelijk teniet doen van daadwerkelijk door de veroordeelde behaald voordeel. Ook veroordeelde wordt dus de verplichting opgelegd om de staat een bedrag voor het horloge te betalen.

Gerechtshof Amsterdam, 6 december 2017

ECLI:NL:GHAMS:2018:452