Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten:

➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties
➡ Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn
➡ Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU's)
➡ EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen
➡ Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs ⚽

Zie ook: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20240117IPR16880/deal-on-a-single-rulebook-against-money-laundering-and-terrorist-financing

En hier kunt u meer lezen over AML-maatregelen in het beroepsvoetbal in België, voorloper in de EU op dit punt.

Melissa van den Broek van KPMG was te gast in de AMLC podcast en vertelde over de aanstaande wijzigingen van de Europese wetgeving.

AMLC podcast logo
AMLC podcast logo