Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Interview AMLC collega - Noortje Boere

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit?

In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik op het versterken van onze kennispositie op witwasfenomenen. Dit kan zijn het formuleren van nieuwe witwastypologieën, artikelen schrijven voor onze nieuwsbrief of anderszins het werken aan fenomeenbeschrijvingen. Met opsporing bedoel ik het opwerken van signalen. Dit doe ik door startinformatie (zoals uit verdachte transacties of een aangifte) te verrijken met fiscale, justitiële en openbare gegevens. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we een signaal strafrechtelijk oppakken, maar een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan een toezichthouder.

Deze activiteiten doe ik voor verschillende onderwerpen. Ik houd mij grofweg met twee werkstromen bezig: de poortwachtersfunctie en laundromats. Bij dat eerste moet je denken aan projecten inzake payment service providers en online gokken. Laundromats zijn complexe en grootschalige structuren van veelal lege vennootschappen die gebruikt wordt om opbrengsten van misdrijven wit te wassen, eigendom van activa te verbergen, geld te verduisteren, belastingen en valutabeperkingen te omzeilen of geld naar het buitenland te verplaatsen. Ik opereer op het snijvlak van die twee. Te denken valt dan aan onderwerpen zoals Politically Exposed Persons (PEP's), third party payments en correspondent banking.

Met wie werk je samen?

Ik werk uiteraard met mijn directe collega's van het AMLC samen die zich bezig houden met de twee eerder genoemde werkstromen. Daarnaast probeer ik in opsporingsonderzoeken mee te denken wanneer rechercheurs (FIOD/Politie) tegen uitdagingen rondom een van eerder genoemde onderwerpen aanlopen. Ik loop ook opsporingsonderzoeken bij om te leren van de inzichten die rechercheurs op doen van interessante witwasmethodieken. En ik werk veel met private partijen samen, veelal vanuit de visie om de poortwachtersfunctie te verbeteren.

Wat wil je bereiken met je werk?

We zijn onderdeel van een opsporingsorganisatie en hebben daardoor een unieke kennispositie. Deze kennispositie willen we - voor zover mogelijk - met de wereld delen. Ik haal er bovendien veel plezier uit om tot nieuwe inzichten te komen met onze publieke en private samenwerkingspartners.

Waar kan men jou voor benaderen?

Ik denk altijd graag mee als je tegen een mogelijk (internationaal) witwasschema aanloopt, en een extra paar ogen kunt gebruiken om iets te duiden.

Categorieën :

Deel deze pagina