Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Naleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving

In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer voor de komende vijf jaren biedt DNB richtlijnen over hoe banken hun verplichtingen volgend uit anti-witwasregelgeving kunnen naleven in relatie tot (de toegang tot) chartale dienstverlening. Zo zijn er afspraken gemaakt over de tarieven voor cash met aandacht voor het klantrisico, afspraken over de acceptatie van cash, de poortwachtersfunctie van banken en monitoring. Geldmaat speelt hierbij een belangrijke rol.

Categorie :

Op deze pagina