Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid

In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda en docent strafprocesrecht aan de universiteit van Tilburg. Zij schrijft in dit artikel over het wetsvoorstel omtrent eenvoudig witwassen. Zoals eerder in onze nieuwsbrieven is vermeld, ligt er een wetsvoorstel om het eenvoudig witwassen, het enkel voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig vanuit eigen misdrijf, strafbaar te stellen. Dit zou een ‘oplossing’ zijn voor de kwalificatieuitsluitingsgrond. In het artikel gaat Buisman in op de vraag of er dan nog wel een bescherming is tegen de automatische verdubbeling van strafbaarheid. In geval van gelijktijdige vervolging zal een er rekening worden gehouden met de samenloopbepalingen. En vindt ongelijktijdige vervolging plaats dan kan volgens Buisman een beroep worden gedaan op het ne bis in idem-beginsel. Het beginsel dat iemand niet twee maal voor hetzelfde feit veroordeeld kan worden.

Indien je geen autorisatie hebt voor kluwer navigator dan werkt de link naar dit artikel niet. Mocht je het artikel toch graag willen lezen stuur dan een verzoek naar onze postbus.

Deel deze pagina