Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Opzeggen bankrekening coffeeshophouder

Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6391

Vonnis in kort geding over opzeggen bankrekening coffeeshophouder.

De eigenaar van een coffeeshop had tot 2008 een zakelijke rekening bij een bank, daarna alleen nog een privérekening. Sinds augustus 2021 gebruikt de eigenaar van de coffeeshop de privérekening ook voor zakelijke doeleinden. Daarom heeft de bank de klantrelatie in augustus 2023 opgezegd. De eigenaar van de coffeeshop vordert in een kort geding bij de rechtbank dat:

1) de bank de privérekening voortzet;

2) dat er een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan voor de coffeeshop.

Banken mogen niet zomaar afscheid nemen van hun klanten. Het hebben van een bankrekening is een zwaarwegend belang; zonder bankrekening kan je niet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast hebben banken ook een zorgplicht ten aanzien van hun klant. Onder bijzondere omstandigheden kan de rechtbank beslissen dat de relatie tussen de bank en de klant moet blijven bestaan. Hierbij maakt de rechtbank een belangenafweging tussen de belangen van de bank en van de klant. Zie ook Hoge Raad 5 november 2011, ECLI:NL:HR:2021:1652.

In de voorwaarden van de bank staat dat een privérekening alleen voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Vanaf augustus 2021 komt uit de systemen van de bank naar voren dat contante stortingen worden gedaan op de privérekening. De eigenaar van de coffeeshop verklaart aan de bank dat de stortingen contante inkomsten van de coffeeshop zijn. De eigenaar wordt door de bank meerdere keren gewaarschuwd om hiermee te stoppen. Ondanks de waarschuwingen blijft de coffeeshopeigenaar doorgaan waardoor de bank de klantrelatie opzegt.

De rechter overweegt dat de belangen van de bank zwaarder wegen dan dat van de coffeeshopeigenaar omdat de eigenaar van de coffeeshop meerdere bankrekeningen heeft en daardoor ook toegang tot het betalingsverkeer blijft behouden. Daarnaast moet de bank voldoen aan wettelijke kaders waaronder de Wwft. De eerste vordering wordt afgewezen. 

Ook de tweede vordering wordt afgewezen. De rechtbank overweegt daarbij dat de zakelijke bankrekening al in 2008 is beëindigd zonder protest. In de tussentijd houdt de eigenaar van de coffeeshop bij een andere bank een zakelijke rekening voor de coffeeshop aan. Daarnaast wordt contant geld gezien als een risicofactor voor de Wwft. In de coffeeshop zijn veel contante inkomsten. De bank heeft als tijdelijke maatregel geen nieuwe zakelijke klanten te accepteren die meer dan 120.000 euro contante omzet hebben. De coffeeshop heeft in de afgelopen jaren veel hogere contante omzetten aangegeven waardoor de coffeeshop niet in het risicobeleid valt van de bank.