Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opzegging bankrelatie met aircohandelaar

Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494

Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en € 500,00, de forse omzetstijging en de toename van contante betalingen (ook in een Coronajaar) waarbij de verhouding tussen de girale en contante inkomsten ongebruikelijk zijn voor de betreffende branche. De antwoorden zijn voor de Rabobank niet bevredigend en de klantrelatie wordt beëindigd.

De rechtbankbank overweegt dat:

  • Het zo kan zijn dat de aircohandelaar binnen haar eigen branche (veel) meer dan gemiddeld gebruik maakt van contant geld en dat contant geld in het algemeen een hoger witwasrisico heeft dan giraal geld, maar dat laat onverlet dat contant geld een wettig en vanuit economisch perspectief belangrijk betaalmiddel is en dat de aircohandelaar inmiddels al geen coupures van € 200,00 en € 500,00 meer accepteerde.
  • Niet is gebleken dat sprake is van een bedrijfsvoering die niet aan de daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs te stellen eisen voldoet, zoals een onbehoorlijke of ondeugdelijke administratie. Rabobank heeft niet of onvoldoende concreet aangegeven wat, en op grond waarvan, de aircohandelaar nog meer had moeten doen om witwasrisico’s in de bedrijfsvoering te verminderen of weg te nemen. Hoe begrijpelijk en legitiem het streven van Rabobank naar risicominimalisatie en -beheersing ook mag zijn - in welk opzicht haar wens om contante betalingen zoveel mogelijk te vermijden (vervangen door bijvoorbeeld pinbetalingen) goed te begrijpen is - de strekking van de Wwft is niet dat banken van cliënten feitelijk verlangen dat zijzelf ook Wwft-cliëntonderzoek uitvoeren. Op de aircohandelaar rust immers geen verplichting om onderzoek te doen naar de herkomst van het (contante) geld waarmee haar klanten haar betalen.
  • Het gedurende het cliëntonderzoek niet alle vragen naar tevredenheid beantwoorden, rechtvaardigt niet de conclusie dat Rabobank het wettelijk verplichte cliëntonderzoek niet heeft kunnen afronden en dat zij tot beëindiging van de relatie is verplicht. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de aircohandelaar witwassen faciliteerde.
  • De enkele omstandigheid dat er veel contant geld binnen het bedrijf omgaat, maakt het voorgaande niet anders.

De rechtbank beveelt Rabobank de bankrelatie met de aircohandelaar te herstellen.  

Op deze pagina