Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Publiek private samenwerking

‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’.

Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC

Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak is in de strijd tegen Trade Based Money Laundering (TBML). Publieke en private partijen moeten zich verenigen.

Met deze gedachte gaat het AMLC samen met een aantal banken en publieke partijen per januari 2020 onder de vlag van het Financieel Expertise Centrum aan de slag. Dit is het eerste concrete project in het kader van de intensivering aanpak witwasbestrijding. We gaan echt samen zitten, denken én doen, gericht aan de slag. Hierbij zijn de drie actielijnen uit het Nationaal plan aanpak witwassen sturend: het verhogen van barrières, het effectiever maken van de poortwachtersfunctie, en het versterken van opsporing en vervolging.

Het afgelopen jaar zijn door partijen als FIOD, Politie, ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank, FIU, KPMG, Douane en AMLC al de eerste stappen gezet in de samenwerking op TBML. Daarbij zijn onder meer een query  voor de autobranche en een hypothese voor de agrarische sector ontwikkeld. Beiden zijn door de banken gebruikt om hun data te bevragen.  De ongebruikelijke transacties die hierdoor in zicht zijn gekomen, zijn gelabeld gemeld bij de FIU. In totaal heeft dit tot nu toe geleid tot 65 verdachte transacties (VT’s).  Deze VT’s zien op enkele duizenden transacties, en die transacties zien gezamenlijk op ruim 122 miljoen euro.

Vanaf januari wordt de samenwerking geïntensiveerd en gaan voor dit project vrijgestelde medewerkers fysiek bij elkaar zitten om vervolgstappen te maken. Het vervolg vindt in 3 fases plaats:

  1. Het opbouwen van kennis en expertise rond de cash integratie variant van TBML. Dit gebeurt door kennis op te doen uit een reeds bekende sector, de voertuigsector.
  2. Nieuwe vormen van TBML ontdekken en onderzoeken of (netwerken van) facilitators die deze vormen van TBML mogelijk maken, in kaart kunnen worden gebracht.
  3. Predictive analysis: in deze fase proberen we vast te stellen hoe en waar TBML zich in de toekomst zal manifesteren.

De samenwerking heeft tot doel het afleveren van concrete producten zoals een overzicht met relevante indicatoren, trainingsmateriaal voor opsporing en financiële instellingen, artikelen met inzicht in relevante sectoren, etc.

Op naar het nieuwe jaar, wij zien er naar uit!

Bij vragen, ideeën en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met Tamara Pollard-Maijer, AML specialist AMLC, tw.pollard-maijer@belastingdienst.nl

Op deze pagina