Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970

Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, arbeidsbemiddeling en administratieve dienstverlening. De opzegging is gebaseerd op het feit dat de bank het cliëntenonderzoek niet heeft kunnen voltooien, art, 5 lid 3 Wwft. De vraag is of de bank de bankrelatie mocht opzeggen.

De bank heeft in november 2021 gevraagd om nadere informatie en documentatie om een beter beeld te krijgen van twee ondernemingen en bedrijfsactiviteiten waarvan eiser enig bestuurder en aandeelhouder is. Volgens de bank is het verdienmodel en de toegevoegde waarde van de ondernemingen niet duidelijk. De bank heeft geconstateerd dat de bankrekeningen met name worden gebruikt om gelden via verschillende entiteiten rond te pompen en dat kortlopende leningen worden verstrekt en vrijwel direct worden afgelost en dat gelden worden doorgeboekt naar particuliere rekeningen van eiser bij andere banken. Eiser bankiert bij minimaal vier andere banken.

De volgende transacties zijn opmerkelijk volgens de bank:

  • Een van de bedrijven betaalt € 200.000 aan STK Cosmetics BV onder vermelding van lening. Kort hierna wordt het geld teruggeboekt en een deel ervan wordt dezelfde dag doorgeboekt naar de privérekening van eiser. De lening zou volgens eiser zijn bedoeld om te investeren, maar het is niet duidelijk om wat voor investering en wat voor diensten het gaat.
  • Er wordt door een van de bedrijven € 200.000 betaald aan STK Real Estate BV. Een maand later wordt € 310.000 overgemaakt aan het bedrijf van eiser. Eiser zou grond kopen met STK Real Estate, maar dat zou niet door zijn gegaan. Hij zou geld hebben geleend van Real Estate BV om te investeren in andere projecten.
  • Eiser ontvangt € 135.000 van een thuiszorgorganisatie waarvan hij enig bestuurder is. Reden zou zijn dat hij geld tekort kwam bij zijn investeringen. Dezelfde dag wordt er € 125.000 overgemaakt van de privérekening van eiser aan zijn bedrijf. Het geld wordt dezelfde dag doorgeboekt naar STK Fulfilment BV, waar eiser ook bestuurder is.

Rabobank heeft terecht aangevoerd dat na meerdere informatieverzoeken onduidelijkheid bleef bestaan over het businessmodel van de bedrijven en dat er terecht twijfels zijn over de legitimiteit en plausibiliteit van een aantal transacties.

Omdat de bank de aard en het doel van de klantrelatie niet kan verifiëren is de klantrelatie opgezegd. Volgens de rechtbank vloeit deze verplichte opzeggingsgrond voort uit de Wwft en mocht de bankrelatie in dit geval worden beëindigd.