Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Samenwerken met het AMLC

Het AMLC is een samenwerkingsverband, dus samenwerken zit in ons DNA. We streven ernaar dat de samenwerking van partijen actief, structureel en effectief is en bovendien continu in ontwikkeling. We willen maatwerk toepassen en samenwerken met de juiste mensen en organisaties.

Voorbeelden van samenwerking met het AMLC

De vormen van samenwerking kunnen variëren in grootte en inzet. Ze kunnen structureel zijn of incidenteel. Met partners van binnen en buiten de keten. We willen onze samenwerking met primaire partners, zoals FIU, Belastingdienst, FIOD, Politie en OM laagdrempeliger maken, verder bestendigen en uitbreiden. Dit doen we door gezamenlijk uitvoering te geven aan projecten en initiatieven en door informatie te ontsluiten via data en analyse.

Het AMLC organiseert bijvoorbeeld datachallenges, waarbij analisten worden uitgenodigd om databronnen te analyseren. Doel is o.a. het genereren van kansrijke signalen voor de opsporing. Samen met OM, FIU en de politie wordt gewerkt aan het Strategisch programma witwassen, de nationale programmatische aanpak van witwassen. We werken aan meer bewustzijn bij niet-financiële instellingen die ongewild betrokken kunnen raken bij witwassen, bijvoorbeeld door doorontwikkeling van het spel Pressure Cooker. Want iedereen kan te maken krijgen met witwassen.

Internationale samenwerking met het AMLC

Witwassen is een internationaal probleem en kent geen grenzen. Het voorkomen en bestrijden van witwassen is de kerntaak van het AMLC. Binnen het AMLC is een team opgesteld dat zich bezig houdt met het inzetten en delen van kennis binnen verschillende internationale samenwerkingsverbanden, projecten en netwerken. Door ons netwerk hebben wij inzicht in de ontwikkelingen binnen de internationale witwasbestrijding. Het voorkomen en bestrijden van witwassen kunnen we natuurlijk niet alleen, maar vergt een gezamenlijke aanpak. Daarom werken we effectief en impactvol samen met publieke en private organisaties. Zo leveren we samen een bijdrage aan nationale én internationale financiële veiligheid.

Onderstaande infographic toont in het kort onze internationale samenwerkingsverbanden. Lees er hier meer over.

Publiek-private samenwerking met het AMLC

Publiek-private samenwerking richt zich op fenomenen, het formuleren van indicatoren, verrijking van verdachte transacties en betere opvolging van witwassignalen. Dit soort samenwerkingen kunnen tijdelijk of structureel zijn. Samenwerking met het AMLC kan ook onder regie van het Financieel Expertise Centrum plaatsvinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen ons thema Trade-Based Money Laundering (TBML). In dit project wordt een vorm van TBML in kaart gebracht waarbij geen documentfraude wordt gepleegd, maar waar criminele cash in een sector wordt geïnvesteerd en omgezet in goederen. Hiervoor wordt een reeds bekende sector onderzocht, namelijk de voertuigsector.

Verder worden TBML-constructies gezocht in data over sectoren die momenteel nog niet bekend zijn. Als laatste onderdeel volgt een voorspellende analyse, namelijk het vaststellen hoe TBML zich in de toekomst gaat manifesteren. Daarmee kunnen voorstellen worden gedaan op het gebied van interventies en barrières. De uitkomsten van dit project zijn onder andere:

  • de ontwikkeling van branche-specifieke witwasindicatoren
  • de ontwikkeling van een witwastypologie op grote cashbetalingen
  • de vervaardiging van trainingsmateriaal voor banken

Kunnen onze samenwerkingsverbanden iets voor jouw werk betekenen of heb je een bijdrage te leveren aan de internationale witwasbestrijding? Ziet u aanknopingspunten voor een samenwerking met ons of wilt u dit verkennen? Neem dan vooral contact met ons op via aml.centre_postbus@belastingdienst.nl.

Lees meer 'over het AMLC'

Op deze pagina