Ga direct naar de inhoud

Samenwerken met het AMLC

Publicatiedatum 27-03-2020

Het AMLC is een samenwerkingsverband, dus samenwerken zit in ons DNA. We streven ernaar dat de samenwerking van partijen actief, structureel en effectief is en bovendien continu in ontwikkeling. We willen in 2020 samenwerken met de juiste mensen en maatwerk toepassen.

Voorbeelden van samenwerking
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de datachallenges die het AMLC organiseert, waarbij afhankelijk van de vraag bepaalde analisten worden uitgenodigd om databronnen te analyseren. Doel is o.a. het genereren van kansrijke signalen voor de opsporing. De vormen van samenwerking kunnen variëren van grootte en inzet. Structureel of incidenteel. Met diverse partners van binnen en buiten de keten. We willen onze samenwerking met primaire partners, zoals de FIU, Belastingdienst, FIOD, Politie en OM laagdrempeliger maken, verder bestendigen en uitbreiden. Dit willen we doen door gezamenlijk uitvoering te geven aan projecten en initiatieven en door informatie via data en analyse te ontsluiten. In 2020 wordt er samen met OM, FIU en de politie verder gewerkt aan het Strategisch programma witwassen, de nationale programmatische aanpak van witwassen voor 2019-2022. In 2020 willen we ook meer aandacht geven aan awareness bij niet-financiële instellingen die ongewild betrokken kunnen worden bij witwassen, bijvoorbeeld door doorontwikkeling van de game Pressure Cooker. Want iedereen kan te maken krijgen met witwassen.

Internationale samenwerking
Witwassen is een internationaal probleem en kent geen grenzen. Het voorkomen en bestrijden van witwassen is de kerntaak van het AMLC. Binnen het AMLC  is een team opgesteld dat zich bezig houdt met het inzetten en delen van kennis binnen verschillende internationale samenwerkingsverbanden, projecten en netwerken. Door ons netwerk hebben wij inzicht in de ontwikkelingen binnen de internationale witwasbestrijding. Het voorkomen en bestrijden van witwassen kunnen we natuurlijk niet alleen, maar vergt een gezamenlijke aanpak. Dit doen we samen met publieke en private organisaties op een eff­ectieve en impactvolle manier. Zo leveren we samen een bijdrage aan de financiële veiligheid, nationaal én internationaal.

Benieuwd naar onze werkzaamheden op internationaal gebied? Bekijk de onderstaande infographic.

Kunnen onze samenwerkingsverbanden iets voor jouw  werkzaamheden betekenen of heb je een bijdrage te leveren aan de internationale witwasbestrijding, neem dan vooral contact met ons op via AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl

Belang van samenwerken

Uit deze video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. De primaire samenwerkingspartners van het AMLC weten wat we doen, maar er zijn ook relevante partijen met wie we nog niet samenwerken. Voor hen geeft dit filmpje op hoofdlijnen weer wat het AMLC is. Steeds meer organisaties en personen voelen zich, nog even los van eventuele wettelijke verplichtingen, moreel verplicht om witwassen te bestrijden. Ziet u aanknopingspunten voor een samenwerking met ons of wilt u dit verkennen? Neem dan contact met ons op via aml.centre_postbus@belastingdienst.nl

Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking kan zijn gericht op fenomenen, formuleren van indicatoren, verrijking van verdachte transacties en betere opvolging van witwassignalen. Dergelijke samenwerkingen kunnen tijdelijk en structureel zijn. Samenwerking met het AMLC kan ook onder regie van het FEC (Financieel Expertise Centrum) plaatsvinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het onderwerp TBML, gestart bij het AMLC. In dit project wordt een nieuwe verschijningsvorm van TBML in kaart gebracht, waarbij geen documentfraude wordt gepleegd maar waarbij criminele cash in een sector wordt geïnvesteerd en wordt omgezet in goederen. Daarvoor wordt een reeds bekende sector onderzocht, namelijk de voertuigsector. Verder worden TBML- constructies gedestilleerd uit data in sectoren die momenteel nog niet bekend zijn. Als laatste onderdeel volgt een predictive analysis, namelijk het vaststellen hoe TBML zich in de toekomst gaat manifesteren. Daarmee kunnen voorstellen worden gedaan op het gebied van interventies en barrières. De uitkomsten van dit project zijn onder andere:

  • het ontwikkelen van branche specifieke witwasindicatoren;
  • het ontwikkelen van een witwastypologie op grote cash betalingen; en
  • het vervaardigen van trainingsmateriaal voor banken.

Lees meer 'over het AMLC'