Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Schoolvoorbeeld van verbergen/verhullen

Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577
Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het niet doen van een melding van de invoer of uitvoer van geld. Verdachte heeft in Nederland geldbedragen verstopt in ingevroren kiprollades en vervolgens getransporteerd naar Aruba in een zeecontainer. Vanuit Aruba is het geld vervoerd naar Venezuela. In cassatie klaagt verdachte onder andere dat witwassen niet kan worden bewezen volgens de leer van de kwalificatieuitsluitingsgrond. Verdachte zou het geld niet hebben verhuld of verborgen, zoals wel vereist is voor een bewezenverklaring. Volgens de PG kan de gang van zaken hier niet anders worden gekwalificeerd dan als een schoolvoorbeeld van het verhullen of verbergen van geld. Verdachte heeft namelijk het geld eerst in een koelcel in Nederland bewaard en vervolgens als bestelling op naam van een andere onderneming, maar in feite bestemd voor het restaurant waarvan verdachte eigenaar was, verpakt in ingevroren kiprollades vervoerd naar Aruba. Verdachte is niet alleen schuldig verklaard door het Hof aan het witwassen van het geld dat hij als commissie heeft ontvangen, maar ook voor het medeplegen van het witwassen van het geld verpakt in de kiprollades. De cassatieklacht veronderstelt onterecht dat verdachte alleen schuldig zou zijn verklaard voor het witwassen van het geld dat hij aan commissie heeft ontvangen.