Ga direct naar de inhoud

Verbetering tenlastelegging

Publicatiedatum 28-02-2019, 10:56

Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300 en/of een geldbedrag van EURO 2.400’ etc heeft verworven). Zonder de toevoeging ‘en/of (een) geldbedrag(en)’. Tijdens de zitting blijkt dat de bedragen in de tenlastelegging onjuist zijn; het betreft de door de provider opgevoerde schadebedragen in plaats van de daadwerkelijk ontvreemde (lagere) bedragen. Daarop wordt bewezenverklaard: dat hij ‘geldbedragen’ heeft verworven. Nu het hof de tenlastelegging kennelijk zo heeft gelezen dat verdachte zich telkens heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van een geldbedrag, vindt de Hoge Raad dat de grondslag van de tenlastelegging niet is verlaten.

Hoge Raad, 4 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2226