Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verklaring deels concreet en verifieerbaar

Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719

In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen de bij verdachte aangetroffen geldbedragen en een misdrijf wordt het stappenplan toegepast[1]. Het witwasvermoeden is gerechtvaardigd. Het opgegeven loon van verdachte en zijn ex bij de Belastingdienst strookt niet met de contante stortingen op hun bankrekeningen. De verdachte heeft bij de politie en op zitting verklaringen afgelegd over de herkomst van het geld. Hij heeft verklaard dat hij (1) zwart werd uitbetaald voor zijn werk in een winkel, (2) dat hij af en toe een klusje deed en daarvoor contant geld ontving, (3) dat hij geld heeft ontvangen in verband met een ten onrechte in beslag genomen Porsche, (4) dat hij geld heeft geleend van zijn vermogende neef, (5) dat hij met winst een Range Rover heeft verkocht (6) dat hij geld heeft ontvangen van een spaarsysteem van een restaurant in Hoofddorp en (7) dat hij geld heeft gekregen van zijn ouders, schoonouders en vrienden. De verklaring over de zwarte inkomsten is volgens het hof niet concreet en verifieerbaar, omdat zijn verklaring niet bij de fiscus te verifiëren is en de verdachte geen namen heeft genoemd van klanten of van tattoo-artists die bij hem een stoel huurden. De verklaring van verdachte over de klusjes die hij deed is volgens het hof ook niet concreet en verifieerbaar, omdat de verdachte geen enkel handvat heeft aangereikt om dit te kunnen verifiëren (zoals bijv. flyers, foto’s of video’s die er volgens de verdachte wel zijn).  Ook de verklaring over de Porsche is volgens het hof niet concreet en verifieerbaar, omdat uit het dossier blijkt dat een dergelijke auto niet op zijn naam heeft gestaan en verdachte geen gegevens heeft verstrekt om de verkoop te kunnen verifiëren. Ditzelfde geldt voor de verkochte Range Rover. De verklaringen over het spaarsysteem, het ontvangen geld van zijn neef en van zijn ouders, schoonouders en vrienden zijn volgens het hof wél concreet en verifieerbaar. Aangezien het OM naar die verklaringen geen onderzoek heeft gedaan en die verklaringen geldbedragen bestrijken waaruit de ten laste gelegde geldtransacties kunnen zijn bekostigd, kan volgens het hof niet worden vastgesteld dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig zijn.

In deze zaak waren sommige verklaringen van verdachte concreet en verifieerbaar en andere niet. Omdat het OM heeft nagelaten om de concrete en verifieerbare verklaringen te onderzoeken wordt de verdachte vrijgesproken van witwassen. Deze zaak illustreert het belang om bij deels onwaarschijnlijke verklaringen oog te hebben voor de wel concrete verifieerbare verklaringen en die ook te onderzoeken. Temeer aangezien de rechtbank eerder tot de conclusie was gekomen dat de verklaring van verdachte concreet en verifieerbaar was en onderzocht had moeten worden. Bij de volledige vrijspraak bij het hof speelt een essentiële rol dat de in de tenlastelegging genoemde bedragen volledig kunnen worden gedekt door de (bedragen in de) verklaringen van verdachte die als concreet en verifieerbaar worden beoordeeld.’

[1] Met uitzondering van een gedeelte van het aangetroffen geld dat verdachte heeft verdiend met illegale vuurwerkhandel is er geen rechtstreeks verband met een gronddelict.