Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wijziging codes indicatoren witwassen

Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen melden bij de FIU. De codes zijn dus gewijzigd, de inhoud van de indicatoren is gelijk gebleven. Meldingen vóór 1-1-2016 bevatten de oude codes, de meldingen na 1-1-2016 bevatten de nieuwe codes. De nieuwe lijst en meer informatie is hier te vinden.