Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wijziging Wwft BES

Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen voor instellingen tot het opstellen van een risicobeoordeling, beleid, procedures en gedragslijnen (meer nadruk op een risico-gebaseerde benadering). De definitie van een ‘politiek prominent persoon’ wordt verruimd, er is een grondslag opgenomen om de UBO-definitie gelijk te trekken met de Europees-Nederlandse definitie, de verhouding van verplichtingen uit de Wwft BES met het beroepsgeheim van advocaten en notarissen wordt verduidelijkt en een door de algemene raad van de NOvA aan te wijzen deken uit Europees Nederland gaat toezicht houden op de naleving van de Wwft BES door de advocatuur in Caribisch Nederland. De Kamerstukken zijn hier te vinden.

Deel deze pagina