Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs hebben onderzocht in hoeverre professionele witwassers in Nederland netwerken vormen en in welke mate zij bedrijfsmatig te werk gaan.

Politieregistraties leverden contacten en informatiegegevens rondom verschillende professionele witwassers. Er werd geanalyseerd welk van deze witwassers met elkaar contact hebben gehad of in dezelfde opsporingsonderzoeken voorkwamen en hoe vaak er contact plaatsvond tussen verschillende witwassers.

Terugkerende contacten, het ontbreken van familiale banden, het voorkomen in meerdere onderzoeksdossiers en regelmaat zijn aanwijzingen voor bedrijfsmatigheid. De onderzoekers concluderen dat er in Nederland een netwerk van professionele witwassers blijkt te bestaan met verschillende mate van bedrijfsmatigheid. Er zijn onderlinge, terugkerende contacten met een bepaalde continue samenwerking. Veel contacten beperken zich tot tweetallen en dit is te weinig om te spreken van stabiele samenwerkingsverbanden tussen meerdere witwassers. Het onderzoek gaat niet over de inhoudelijke samenwerking tussen professionele witwassers; alleen het bestaan van het contact is geregistreerd. Nader onderzoek zal dus moeten uitwijzen over de samenwerking in witwastrajecten en hoe dit bijdraagt aan het verhullen van de herkomst van het crimineel verdiende geld. De onderzochte witwassers zijn hoofdzakelijk bij drugsdelicten betrokken, dus de netwerken van professionele witwassers zijn voornamelijk actief rondom drugsdelicten. Het onderzoek benadrukt in elk geval het belang van aandacht voor witwassen in politieonderzoek naar (drugs)criminaliteit.

De publicatie (open access) is hier beschikbaar.