Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Witwassen kinderopvangtoeslag

Parket bij de Hoge Raad 18 oktober 2022: ECLI:NL:PHR:2022:954

Verdachte in deze zaak hield zich op grote schaal bezig met het verkrijgen van kinderopvangtoeslag door oplichting. Het hof heeft verdachte o.a. veroordeeld wegens witwassen. De verdachte heeft volgens het hof middellijk (indirect) van misdrijf afkomstig geld verworven en voorhanden gehad. Daarnaast heeft het hof vastgesteld dat het gaat om kinderopvangtoeslag uit eigen misdrijf. In de conclusie van de AG staat de vraag centraal of de kwalificatie-uitsluitingsgrond van toepassing is.

In beginsel kan er geen veroordeling volgen wegens witwassen indien iemand een voorwerp verwerft of voorhanden heeft dat direct afkomstig is uit eigen misdrijf zonder verhullende handeling. Dit om te voorkomen dat een dief die zijn eigen buit voorhanden heeft zich automatisch schuldig maakt aan witwassen. Alleen als een verhullende handeling kan worden bewezen, is er sprake van witwassen. Zo niet, dan geldt de kwalificatie-uitsluitingsgrond.

Dat er sprake is van verhulling is volgens de AG ten aanzien van een deel van de bedragen voldoende gemotiveerd door het hof. Zo is er geld overgemaakt via rekeningen en is er een aanbetaling gedaan op een woning in Suriname. Ten aanzien van een deel concludeert de AG dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waaruit het verhullen blijkt.

Ook indirect verkregen voorwerpen kunnen uit eigen misdrijf afkomstig zijn. Echter geldt de kwalificatie-uitsluitingsgrond alleen bij voorwerpen die onmiddellijk oftewel direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn. In deze zaak is de verdachte ook veroordeeld voor  het medeplegen van het gronddelict namelijk  de oplichting van de belastingdienst.

Deel deze pagina