Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Witwassen van politiegegevens

De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster. Nu niet kan worden vastgesteld dat de giften en diensten tot doel hadden om de politiegegevens te ontvangen, is er volgens de rechtbank geen sprake van omkoping. Wel heeft verdachte (één van de advocaten) zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het medeplegen van het schenden van het ambtsgeheim van de politievrijwilligster.

Het openbaar ministerie heeft ook het witwassen van de politiegegevens ten laste gelegd, omdat de advocaten de gegevens ook gebruikt zouden hebben (dus: meer dan alleen verwerven en voorhanden hebben). De rechtbank stelt dat de politiegegevens afkomstig zijn uit een door verdachte zelf begaan misdrijf: namelijk het medeplegen van het schenden van het ambtsgeheim. Nu niet kan worden vastgesteld dat ten aanzien van de politiegegevens sprake is van handelingen die de criminele herkomst verborg of verhulde oordeelt de rechtbank dat er sprake is van de kwalificatieuitsluitingsgrond. De rechtbank spreekt de verdachte om doelmatigheidsredenen vrij, waardoor niet kan worden achterhaald of de rechtbank het ‘gebruik maken van’ de verkregen informatie wel of niet bewezen verklaart. Als niet alleen het verwerven en voorhanden hebben maar ook het gebruiken van de informatie bewezen zou zijn, zou het toepassen van de kwalificatieuitsluitingsgrond niet zonder meer logisch zijn. Het OM heeft hoger beroep ingesteld.

In elk geval is er in deze zaak op een creatieve manier gebruik gemaakt van het feit dat niet alleen geld of dure spullen het voorwerp van witwassen kunnen zijn. Ook documenten of informatie kunnen worden witgewassen!

Rechtbank Amsterdam, 3 augustus 2017

ECLI:NL:RBAMS:2017:5534

Op deze pagina