Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.

Achtergrond

Geïnspireerd door het samenwerkingsverband Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het VK is Europol eind 2017 gestart met de pilot EFIPPP. In het EFIPPP doen nu 15 landen mee, waaronder 11 EU lidstaten, en ruim 25 banken zoals UBS, Santander, ABN AMRO, Commerzbank, ING, Barclays, BNP Paribas en CitiBank.

In dezelfde periode dat Europol met het EFIPPP startte is onder meer door het AMLC in Nederland gestart met het intensiveren van de samenwerking met banken. Op nationaal niveau wordt door publieke en private partijen onder meer samengewerkt in de SCTF waarbij subjectinformatie kan worden gedeeld met banken; FEC PPS waarbij fenomenen in projectvorm met banken worden gedeeld; Fintell Alliance waarbij FIU en banken samenwerken aan het proces van VT meldingen;  en FCA waarbij FIOD en Politie fenomeengericht, op gestructureerde wijze en met snellere tooling de verdachte transacties bevragen en benutten.

Met de recente oprichting van het Europols Financial Economic Crime Centre (EFECC) wordt de samenwerking in het EFIPPP bestendigd. Het AMLC was deelnemer van het eerste uur en neemt nu zitting in de stuurgroep van het EFIPPP om dit ambitieuze initiatief de komende tijd verder te brengen.

Doelen EFIPPP

De doelen van het EFIPPP zijn:

  • ondersteunen van nationale public private partnerships, en fungeren als netwerk
  • uitbouwen van gezamenlijke intelligence beelden en doorgronden van dreigingen en risico’s
  • faciliteren van tactische, operationele informatiedeling
  • onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot informatiedeling
  • ondersteunen, coördineren en initiëren van internationale acties
  • promoten van het gebruik van nieuwe tools en technologie.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn uiteindelijk negen leden geïnstalleerd in de Stuurgroep. Naast het AMLC zijn dat Europol, Institute of International Finance (IIF), European Banking Federation (EBF), FIU Luxembourg, FIU Latvia, Commerzbank, HSBC en Santander. Als deelnemer zijn vanuit Nederland onder andere de FIU, ABN AMRO en ING aangesloten.
Naast het opbouwen van het netwerk worden door het EFIPPP diverse werkgroepen opgericht, waarbij ook daadwerkelijk fenomeeninformatie tussen de deelnemers wordt gedeeld.
Actuele werkgroepen zijn Analysis Threats and Typologies; Mapping Legal Gateways; COVID-19: Impact on financial crime.

Behalve dat het AMLC deel neemt aan de stuurgroep dragen wij ook het medevoorzitterschap op de werkgroep Analysis Threats and Typologies. Deze werkgroep heeft als doel om kennis van opkomende en bestaande fenomenen te delen. Ook worden best practices op interventie- en detectiemaatregelen uitgewisseld. Het AMLC zoekt nadrukkelijk de link met soortgelijke initiatieven op nationaal en internationaal niveau ten einde meer verbinding aan te brengen en daarmee meer efficiëntie, effect en impact.

Op deze pagina