Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Bank als benadeelde partij

ECLI:NL:HR:2023:322

Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt veroordeeld voor witwassen? Rechtstreekse schade?

Verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen van geldbedragen (en deelname aan een criminele organisatie). De geldbedragen waren verkregen door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met malware. Het ontvreemde geld werd overgeboekt naar rekeningen van money mules. Vervolgens werden die geldbedragen weer doorgeboekt naar buitenlandse bankrekeningen, contant opgenomen, omgezet in bitcoins etc en aldus witgewassen. Het witwassen en de onderliggende fraude (gronddelict) zijn hier dus nauw verweven. Betrokken banken hebben de schade van hun klanten vergoed en hebben aldus zelf schade geleden. Zij dienden in de strafzaak een vordering benadeelde partij in.

Een benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden als voldoende verband bestaat tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de schade om te kunnen aannemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.

Is er voldoende verband tussen het witwassen en de schade van de banken?

Ja. ‘Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat het hof heeft vastgesteld dat de geldbedragen zijn weggenomen doordat betaalopdrachten van rekeninghouders in de online bankieromgeving van de banken door malware werden gemanipuleerd en het bewezenverklaarde gewoontewitwassen met betrekking tot die geldbedragen is gepleegd (mede) om die geldbedragen buiten het bereik van de benadeelde partijen te brengen.’

Deel deze pagina