Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd. In de Leidraad Wwft en Sw legt DNB uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft en de Sw. De Leidraad Wwft en Sw vervangt de versie van april 2015, die geheel komt te vervallen. De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Leidraad Wwft en Sw is de wetswijzing van de Wwft van 25 juli 2018. De Leidraad Wwft en Sw is hier te raadplegen.