Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Tijdens de behandeling van implementatiewet 34808 is onder meer een motie ingediend die ertoe moet leiden dat personeel van trustkantoren niet als UBO geregistreerd kan worden. Over het wetsvoorstel en moties wordt 6 maart aanstaande gestemd. Het concept-verslag van het debat is hier te vinden.

Het deel van de vierde richtlijn dat gaat over de registratie van UBO's, zal via een andere wet geïmplementeerd gaan worden. En dan is er ook nog de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Eigenlijk gaat het hier om een aanpassing van de vierde richtlijn. Eind december jl. is hier politiek akkoord op bereikt, nu moet de richtlijn nog worden vastgesteld en vervolgens gaat de implementatietermijn lopen. Een heel aantal verschillende voorstellen om in de gaten te houden dus.

Deel deze pagina