Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Kwalificatieuitsluitingsgrond en ontneming

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane uitgaven ook een aangetroffen contant geldbedrag van €81.919 betrokken. Voor het witwassen van dit aangetroffen bedrag is verdachte echter ontslagen van alle rechtsvervolging, het hof heeft de kwalificatieuitsluitingsgrond toegepast.  Het hof oordeelde dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet in de weg staat aan het meenemen van het bedrag in de kasopstelling ten behoeve van de ontneming gezien de vaststelling dat het bedrag afkomstig is uit een door de betrokkene zelf gepleegd misdrijf. Volgens de Hoge Raad getuigt dat niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Tegenwoordig kan het ten laste leggen van eenvoudig witwassen natuurlijk ook leiden tot de vaststelling dat het betreffende voorwerp afkomstig is uit eigen misdrijf.

Hoge Raad, 18 september 2018

ECLI:NL:HR:2018:1680

Op deze pagina