Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Melding accountant over ander dan cliënt

Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11

In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van overheidsfunctionarissen in Oekraïne. De melding heeft betrekking op een entiteit die vloeren produceert, waarvan de cliënt (holdingsmaatschappij) van de accountant de hoofdzakelijk financier en enig afnemer is. De holding is o.a. van mening dat de accountant de melding niet had mogen doen en dat de geheimhoudingsplicht is geschonden, omdat de entiteit waarover is gemeld geen cliënt is van de accountant. De Kamer oordeelt dat een accountant een geheimhoudingsplicht heeft over alle gegevens of inlichtingen met een vertrouwelijk karakter. Dat beginsel is niet absoluut, want in bepaalde gevallen kan of moet vertrouwelijke informatie aan derden worden verstrekt, zoals wanneer het doen van een melding van ongebruikelijke transacties verplicht is. De vraag is dan ook of er hier sprake was van een verplichting om te melden. De entiteit waarover is gemeld is weliswaar geen cliënt van de accountant, maar de accountant had wel wetenschap van de ongebruikelijke transactie in het kader van controle van de jaarrekening. Volgens de Accountantskamer gold er daarom een formele meldplicht. Volgens de Kamer was er ook een materiële meldplicht. Er is immers (mogelijk) sprake van betalingen zonder factuur, rechtstreekse betalingen aan overheidsfunctionarissen, betaling van aanvulling op het loon van personeel. Deze betalingen zijn contant gedaan, zonder deugdelijke verantwoording in de boeken. De conclusie is hier dat de geheimhoudingsplicht moet wijken voor de meldingsplicht op grond van de Wwft.

Deel deze pagina