Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten? 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386

In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko. De feiten en omstandigheden zouden moeten worden bezien in het licht van de Marokkaanse (economische) normen en gebruiken.

Reactie van het hof:

‘Zoals hiervoor reeds is overwogen, is het Koninkrijk Marokko deelnemer aan het VN-verdrag van New York van 15 november 2000 tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, welk verdrag de deelnemende staten verplicht om witwassen strafbaar te stellen. Voorts is Marokko lid van MenaFATF, een soortgelijke organisatie als de Financial Action Task Force (FATF), met Arabische en Noord-Afrikaanse landen als lid. Deze organisatie hanteert soortgelijke witwastypologieën als de FATF. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet op financiële transacties in Marokko zouden zijn toe te passen. Dat de Marokkaanse samenleving en daarmee ook haar economie op onderdelen verschilt van de Nederlandse, doet daar niet aan af.’

Typologieen die onder meer door het hof worden gebruikt:

  • grote bedragen worden in kleine coupures betaald;
  • grote bedragen worden contant naar het buitenland vervoerd en/of
  • het geld wordt vervolgens (kort daarna) opgenomen of overgeschreven naar andere rekeningen;
  • de hiervoor gebruikte bankrekeningen kunnen niet worden aangemerkt als gewone (zakelijke) bankrekeningen, gelet op de korte periode waarin zij zijn gebruikt en er geen andere transacties dan de hiervoor beschrevene via deze rekeningen plaatsvonden.

Deel deze pagina