Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Trade based money laundering met (top)paarden

De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen, kunnen gevoelig zijn om misbruikt te worden voor Trade based money laundering: een vorm van witwassen waarbij criminelen door middel van handel hun criminele vermogen verplaatsen en de herkomst van dat vermogen een legale smaak proberen te geven. Stel, een paardeneigenaar heeft €500.000 crimineel geld verstopt op een buitenlandse bankrekening. Om zijn criminele geld te legaliseren sluit hij een deal met een koper van zijn paard. Hoewel de waarde van het paard op €1 miljoen wordt vastgesteld, betaalt de koper €1,5 miljoen. Buiten het zicht van de autoriteit krijgt de koper zijn half miljoen - afkomstig van de buitenlandse bankrekening van de paardeneigenaar - terug. De paardeneigenaar heeft nu een legale herkomst aan zijn €1,5 miljoen gekoppeld en daarmee zijn €500.000 gelegaliseerd. De FIOD zoekt uit of in Zuidoost-Brabant sprake is van Trade based money laundering met toppaarden. Lees hier het artikel. Daarnaast is onlangs in het kader van de Benelux-antifraude werkgroep "Commissie Elite-paarden" een project binnen de Belastingdienst gestart, met als taak om zowel nationaal als internationaal boekenonderzoeken in de sector in te stellen. Ook is het de bedoeling om met de sector zelf preventieve maatregelen te nemen om witwassen te voorkomen. Er wordt samengewerkt met Duitsland en Frankrijk.

Op deze pagina